Wat doet de board?

De leden van de board voeren met elkaar een integrale discussie over trends en data die de stad Enschede aangaan. Zij doen dat aan de hand van eigen vragen, maar zij kunnen ook door het stadsbestuur gevraagd worden om op een vraagstuk te reflecteren. De wetenschappelijke reflecties vertaalt de board vervolgens naar een advies aan de burgemeester van Enschede. Deze adviezen zijn openbaar.

De boardleden beschikken zelf over hun eigen kennis en kennisnetwerk, maar kunnen ook een beroep doen op de gemeente voor informatie. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is Cockpit053, het gemeentelijke expertiseteam op het gebied van analyse van strategische trends, ontwikkelingen en opgaven. Cockpit053 bekijkt of gegevens beschikbaar zijn en/of opgevraagd kunnen worden bij CBS, CPB, Trendbureau Overijssel, Kracht van ONL, Twente Index, Rekenkamer, Kennispunt Twente en andere relevante kennisbronnen. Daarnaast kan Cockpit053 onderzoeken uitzetten, al dan niet op advies van de board. 

De leden van de Wetenschappelijke Board onderschrijven de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 van de KNAW (pdf). Dat betekent dat de leden in hun functioneren uitgaan van de principes van eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Daarom zijn alle adviezen openbaar.