Wat doet de Wetenschappelijke Board?

De leden van de Wetenschappelijke Board voeren met elkaar een integrale discussie over trends en data die de stad Enschede aangaan. Zij doen dat aan de hand van eigen vragen, maar zij kunnen ook door het gemeentebestuur gevraagd worden om op een vraagstuk te reflecteren. De wetenschappelijke reflecties vertaalt de Wetenschappelijke Board soms naar een advies aan de burgemeester van Enschede.

De leden beschikken zelf over hun eigen kennis en kennisnetwerk, maar kunnen ook een beroep doen op de gemeente voor informatie. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is Cockpit053, het gemeentelijke expertiseteam op het gebied van analyse van strategische trends, ontwikkelingen en opgaven. Cockpit053 bekijkt of gegevens beschikbaar zijn en/of opgevraagd kunnen worden. 

De leden van de Wetenschappelijke Board onderschrijven de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 van de KNAW (pdf). Dat betekent dat de leden in hun functioneren uitgaan van de principes van eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Daarom zijn alle reflecties en adviezen openbaar.