Wat is de board?

De Wetenschappelijke Board Enschede is de naam voor een onafhankelijke groep deskundigen met een wetenschappelijke achtergrond en voldoende afstand tot 'het' beleid.

De board:

  • helpt Enschede, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie door vanuit meerdere deskundigheidsgebieden trends en data over Enschede te duiden;
  • stimuleert dat de gemeente Enschede meer gebruik maakt van wetenschappelijke kennis;
  • staat symbool voor de integriteit en onafhankelijkheid van wetenschappelijke kennis over de stad;  
  • adviseert onafhankelijk over de strategische koers van de stad.

De board is een informeel adviesorgaan en heeft dus geen formele functie als gemeentelijke adviescommissie. De board treedt op als een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep, geeft adviezen en fungeert als kennisnetwerk. De leden worden door de voorzitter van de Wetenschappelijke Board, in overleg met de burgemeester van Enschede, gevraagd om op persoonlijke titel lid te worden van de Wetenschappelijke Board. 

De board maakt gebruik van bestaande data en trendanalyses en kan de gemeente adviseren om aanvullend onderzoek te doen. De board voert zelf geen onderzoek uit.

De onafhankelijke en informele status van de board kan ertoe leiden dat de board op prikkelende, soms tegendraadse wijze adviseert. Omdat dit mogelijk ook kan leiden tot licht ongemak, is de board min of meer een wetenschappelijk geweten van het gemeentebestuur. Het college van B&W en de gemeenteraad kunnen de board vragen om een nadere toelichting te geven op haar analyses en adviezen.