De verschillende petten van de burgemeester

In het najaar van 2018 heeft de Gemeenteraad van Enschede gezegd dat het Burgerjaarverslag weer in ere hersteld moet worden. Zo’n jaarverslag geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de gemeente en een overzicht van de gebeurtenissen in de afgelopen tijd. Met dit eerste Burgerjaarverslag nieuwe stijl lanceren we een digitaal verslag dat vier keer per jaar verschijnt, actueel is en waarin ik u, vanuit de verschillende rollen die ik als burgemeester vervul, op de hoogte breng van wat er in onze gemeente (en daarbuiten) speelt.

De vier rollen van een burgemeester

Als burgemeester ben je niet alleen de burgervader, met oog voor de mensen in de stad die het moeilijk hebben. Je bent ook de spelleider, de onafhankelijke raadsman en de ambassadeur van de stad. Een afwisselende en uitdagende baan waarbij je per dag een aantal keren van rol wisselt. ’s Morgens vergaderen in het College van B&W, dan overleg met de politie en op verjaardagsvisite bij de oudste inwoner van de stad. Aan het begin van de middag overleg met vertegenwoordigers van de kennisinstituten en het bedrijfsleven en dan door naar Den Haag om daar de belangen van Enschede te behartigen. Onderweg heb je tijd om een aantal telefoongesprekken te voeren, of de stukken voor de raadsvergadering van de volgende dag nog eens door te nemen.

Geen baan van negen tot vijf

Ze zeggen wel eens: “Burgemeester ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week”. Misschien klopt dat ook wel een beetje. Je voelt je verantwoordelijk voor ‘jouw’ stad. Ook als er ’s nachts iets gebeurt, iemand hulp nodig heeft of de politie en de hulpdiensten in actie moeten komen, dan probeer je te helpen waar dat kan. Met dit Burgerjaarverslag neem ik u graag mee de stad in. Laat ik u zien waar we in het stadhuis, het stadskantoor en elders in de stad mee bezig zijn. Hoe we werken, waarom we bepaalde besluiten nemen en hoe we proberen u daar zo goed mogelijk bij te betrekken. Maar ook op welke manier u bij ons terecht kunt als het een keer niet loopt zoals het moet. Hoe u bezwaar kunt maken of een klacht kunt indienen en wat we daar mee doen.

Ik nodig u uit om mee te doen

Dit Burgerjaarverslag is niet alleen bedoeld om uit te leggen wat we doen, het is ook een uitnodiging aan iedereen in de stad om mee te denken en mee te doen om Enschede mooier, beter te maken. Voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Voor mensen uit Twente en onze Duitse buurgemeenten. Voor de duizenden mensen die iedere week bij ons op bezoek komen en voor al het talent dat er straks voor zorgt dat iedereen in Enschede mee kan doen. Uw ideeën en uw kritische commentaar zijn van harte welkom en houden ons scherp.

Onno van Veldhuizen
Burgemeester van Enschede