De toekomst van Enschede

De gemeente Enschede wil graag goede keuzes maken voor de korte en lange termijn. Op de lange termijn vooruit kijken is best moeilijk. Er zijn zoveel onzekerheden. Daarom is een onderzoek gedaan naar de toekomst van Enschede over 10 jaar. In het onderzoek is gekeken naar de gevolgen van 4 verschillende denkrichtingen (scenario’s). Dit helpt ons om te kijken naar de risico’s en kansen van Enschede. Hoe kunnen wij rekening houden met de onzekerheden die op ons afkomen? Het kan helpen bij de keuzes in de zomernota’s en begrotingen. En het kan ook helpen bij de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Lees hiervoor het Rapport Scenarioverkenning Enschede 2030.