Jon Hermans-Vloedbeld en Trudy Vos informateurs in Enschede

04 april 2018

Op basis van de eerste ronde verkennende gesprekken met de fracties in de gemeenteraad van Enschede, heeft Burgerbelangen Enschede (BBE) vanavond voorgesteld om Jon Hermans en Trudy Vos aan te wijzen als informateurs voor het vormen van een nieuwe coalitie.

Uitgangspunt voor een geschikte informateur is zijn of haar verbinding met Twente. Het doel was een mix te vinden van politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ervaring. Daarnaast moet er sprake zijn van voldoende politieke neutraliteit. Die combinatie is nu gevonden in de personen van Jon Hermans-Vloedbeld en Trudy Vos.

Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) was van 2009 tot 2016 burgemeester van Almelo. Op dit moment is zij waarnemend burgemeester van Oud-Beijerland.

Trudy Vos was secretaris/Algemeen Directeur van de Regio Twente en is sinds 2016 lid van het College van Bestuur van het ROC van Twente.

Beide beoogde informateurs zijn daarnaast maatschappelijk actief in Twente.

De informateurs starten deze week in opdracht van de Enschedese gemeenteraad met ori├źnterende gesprekken met alle fracties. Daarna zullen zij verslag doen van hun bevindingen en advies uitbrengen over de meest werkbare en breed gedragen coalitie(s). Dit proces moet uitmonden in een bestuursakkoord en uiteindelijk de formatie van een nieuw college van B&W.