4 en 5 mei comité

Het 4 en 5 mei Comité Enschede is een gemeentelijk Comité.

Het Comité bestaat uit de volgende personen:

 • Rachel Denneboom, voorzitter
 • John Weijel, vice-voorzitter
 • Hans Jannink, lid
 • Bärbeli van Heek, lid
 • Klazien Maathuis, lid

Adviseur namens de gemeente is Quirin Prenger, kabinetschef

Beleid

Het college van B&W heeft het Comité de volgende opdracht gegeven:

 • Het herdenken van alle gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.
 • Het in opdracht laten organiseren van het Vrijheidsfestival op 5 mei.
 • Het in standhouden van het draagvlak onder de Enschedese bevolking voor deze herdenking en viering.
 • Geven van advies aan aanverwante organisaties.
 • Het zoveel mogelijk betrekken van de jeugd bij de herdenking.
 • Het opzetten/onderhouden van de webpagina's enschede.nl/4en5mei.
 • Verstrekken van informatie.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur.

Ieder jaar organiseert het Comité op 4 mei een Stille Tocht, de bijeenkomst in het Volkspark bij het oorlogsmonument van Mari Andriessen en de kranslegging door diverse organisaties.
Ook vindt er een Herdenkingsconcert plaats in de Grote Kerk op de Oude Markt.
Op 5 mei wordt het Vrijheidsfestival georganiseerd in het centrum van de stad Enschede.

Het beleid van het 4 en 5 mei Comité Enschede richt zich op de veranderende sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in Enschede. Ook euregionaal contact is hierbij een aandachtspunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Quirin Prenger, telefoon: 053 - 481 8164,
e-mail: q.prenger@enschede.nl