Gedicht van Andrea Bos voorgedragen door Jarah Kessler, voorzitter van A.S.V. Taste

Zie haar zitten 
Eenzaam, en alleen 
Gevangen in ketens 
Ketens van haar eigen angst 

Zo grijpbaar 
Bijna tastbaar 
En altijd aanwezig 
Overal 

Zie haar zitten 
Voor zich uit staren 
Denkend aan alles wat verloren is 
En nooit weer terug zal keren

Al dat verdriet 
En die pijn van lang geleden
Maar nog altijd aanwezig 
Overal 

Diep in haar hart 
Is deze dag 
Een dag als alle anderen 
En valt er niets te herdenken 

Want, diep in haar hart 
Zijn al die jaren niet verstreken 
En duurt de oorlog voort 
Voor altijd