Veteranendag

Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daarmee heeft Nederland sinds 1940 ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Nederland heeft momenteel ongeveer 103.850 veteranen.

Nationaal initiatief

De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat. Nederland bedankt de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Informatie vindt u op de website veteranendag.nl.

Werkgroep veteranen Enschede

Ook in Enschede organiseert de werkgroep veteranen samen met de gemeente Enschede jaarlijks een bijeenkomst voor alle veteranen. Alle veteranen ontvangen hiervoor jaarlijks ongeveer 6 weken voor de Veteranendag een uitnodiging van de burgemeester. Adressen hiervoor worden door het Veteraneninstituut beschikbaar gesteld. Mocht u deze uitnodiging niet hebben ontvangen dan kunt u uw aanmelding sturen aan:

per mail: kabinet@enschede.nl

per post:
Gemeente Enschede
Externe Betrekkingen en Kabinet
Postbus 20
7500 AA Enschede
Vermeld uw svp uw naam en adres bij uw aanmelding.

De eerstvolgende Veteranendag zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2022.

Foto's laatste veteranendag

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2019

Foto's voorgaande jaren

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2018

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2017

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2016

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2015

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2014

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2013