Veteranendag

Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daarmee heeft Nederland sinds 1940 ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Nederland heeft momenteel ongeveer 115.250 veteranen.

De Nederlandse Veteranendag is een nationaal initiatief. Het is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen. Een eerbetoon aan Nederlandse veteranen waarbij erkenning en waardering voor veteranen centraal staat.

Uitnodiging

Ook in Enschede organiseert de werkgroep veteranen samen met de gemeente Enschede jaarlijks een bijeenkomst voor alle veteranen. Alle veteranen ontvangen hiervoor jaarlijks ongeveer 6 weken voor de Veteranendag een uitnodiging van de burgemeester. Adressen hiervoor worden door het Veteraneninstituut beschikbaar gesteld. Mocht u deze uitnodiging niet hebben ontvangen dan kunt u uw aanmelding sturen aan:

per mail: kabinet@enschede.nl

per post:
Gemeente Enschede
Externe Betrekkingen en Kabinet
Postbus 20
7500 AA Enschede
Vermeld uw svp uw naam en adres bij uw aanmelding.

De eerstvolgende Veteranendag zal plaatsvinden op zaterdag 15 juni 2019.

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2018

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2017

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2016

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2015

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2014

Fotoimpressie van de Enschedese Veteranendag 2013