De burgemeester als ambassadeur

Als burgemeester praat ik met veel verschillende mensen op hele verschillende plekken over Enschede. De Oude Markt en de bruisende binnenstad, de Universiteit Twente, Saxion en het ROC, Kennispark en Technology Base en het mooie Twentse landschap. Een geweldige plek om te wonen, werken, studeren en recreëren. 

Enschede verdient meer aandacht

Als je er woont, valt het vaak niet meer op. Mensen die voor het eerst, of na lange tijd opnieuw in Enschede komen, zijn verbaasd over wat ze zien. Een prachtige en krachtige stad, waar we met elkaar trots op mogen zijn. Vanuit de gemeente dragen we dat beeld graag uit, maar we vragen ook aandacht voor zaken die anders en beter kunnen. Bij Provincie en Rijk, maar ook in Den Haag, Brussel of, als dat zo uitkomt elders in de wereld.

Aandacht voor Duitsland

Er liggen voor Enschede veel kansen aan de andere kant van de grens. Aan de hand van onze Duitsland-agenda werken we aan het versterken van de band met onze Duitse buren. Dan gaat het om werkgelegenheid, onderwijs, bereikbaarheid, bedrijvigheid, veiligheid, duurzaamheid en toerisme. Het uiteindelijke doel is de nadelen van de grens tussen Nederland en Duitsland uit te gummen

Bijzondere band met Münster

In oktober 2018 ondertekenden Oberbürgermeister Markus Lewe en ik een intentieovereenkomst waarin werd uitgesproken de samenwerking tussen beide steden uit te breiden en te versterken. Onlangs heeft de gemeenteraad van Stadt Münster aangegeven de samenwerking met Enschede te willen vastleggen in een zogenaamde stedenband. Daarmee zou Münster, na Palo Alto (USA) en Dalian (China), de derde zusterstad van Enschede worden. Naar verwachting zal de Gemeenteraad van Enschede daarover eind 2019 of begin 2020 een besluit nemen.

Aandacht voor het Sociaal Domein

Praat met anderen over het beeld dat ze van onze stad hebben. Samen met de wethouders vraag ik aandacht voor de zaken waar we in Enschede hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld over de manier waarop het geld voor uitkeringen over Nederland wordt verdeeld. Dat ‘verdeelmodel’ doet geen recht aan de situatie in onze stad en zorgt ervoor dat we zoveel geld aan het sociaal domein kwijt zijn, dat we op andere zaken (bereikbaarheid, cultuur) moeten bezuinigen.