Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

De spelleider

“Als burgemeester ben je een soort van spelleider in de gemeente. Als neutrale spelverdeler zorg ik dat voor- en tegenstanders hun standpunten zo goed mogelijk kunnen uitleggen.”

De burgemeester als spelleider

Ik ben voorzitter van de Gemeenteraad en het College van B&W en moet er voor zorgen dat vergaderingen goed en eerlijk verlopen. Maar daarnaast liggen er nog een paar taken op mijn bordje. Zo ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad en werk ik nauw samen met de politie. Daarnaast moet ik zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van klachten. Een paar voorbeelden waar ik me zoal mee bezig houd.

De onafhankelijke Klachtencommissaris

Onze ambtenaren proberen iedere inwoner of ondernemer in de stad zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar we kunnen niet voorkomen dat er wel eens iets misgaat. Mocht het u overkomen, dan kunt u met uw klacht terecht bij onze onafhankelijke Klachtencommissaris. Samen met u wordt gezocht naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kijkt de Klachtencommissaris welke andere mogelijkheden er voor u zijn.

Demonstreren in Enschede

Tekst

Tussenkop

Tekst

Spelleider in 2019