Internationale betrekkingen

Het bestuur van Enschede zet haar internationale netwerken in om ondernemers en kennisinstellingen te helpen business- of onderwijs partners te vinden wereldwijd. In de zustersteden van Enschede: Münster in Duitsland, Dalian in China en Palo Alto in Silicon Valley. Of binnen de Euregio of het netwerk van Eurocities: Enschede into the world!

Daarnaast wil Enschede toegankelijk zijn voor internationale bezoekers, studenten en bedrijven: the world into Enschede!

Enschede internationaal

Nederland is een handels- en exportland. Dit betekent dat de Nederlandse economie sterk verweven is met het buitenland. Bijna 40% van de totale omzet in het Nederlandse bedrijfsleven komt van buitenlandse bedrijven. Ook voor de Twentse economie is internationaal ondernemerschap erg belangrijk, zeker voor het creëren van werkgelegenheid. 

Ook ons onderwijs wordt steeds internationaler. Ongeveer 4.500 studenten uit 80 landen studeren aan de Saxion of de UT. Dit is heel waardevol voor Enschede. Hoe internationaler ons onderwijs, hoe aantrekkelijker we zijn voor internationaal talent en bedrijven. En dit zorgt voor meer banen. 

Voor Enschede betekent dit dat we:

 1. de wereld in gaan. Enschede into the world. Met de internationale contacten, die het bestuur van Enschede zelf heeft, helpen we waar mogelijk het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen bij de uitvoering van hun strategie voor het buitenland. Ook werken we samen met andere steden in de wereld om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke en stedelijke problemen, die wij in Enschede ook hebben.
   
 2. met onze dienstverlening en voorzieningen werken aan een internationale uitstraling. The world into Enschede. Alleen op die manier kan de internationale gemeenschap zich thuis gaan voelen en een bijdrage leveren aan onze stad.

de positie van enschede op de wereldkaart met verbindingspijlen naar Münster, Dalian en Palo Alto

Samenwerkingsverband Duitsland

 • Duitslandagenda
 • Die Tolle Woche
 • Samenwerking in het Euregiogebied

Samenwerkingsverband Dalian

 • Jaarlijkse handelsmissie
 • Internationalisering onderwijs
 • World Economic Forum

Samenwerkingsverband Palo Alto

 • Economic alliance
 • Innovatie en ondernemerschap
 • Hightechregio

Duitsland nieuws