Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

2017: Wat Enschede internationaal deed

Internationaal jaaroverzicht inleiding

De historie van Twente laat zien dat juist het internationaal ondernemerschap van de textielbaronnen de streek tot grote economische bloei bracht. Maar ook anno 2017 werkt Enschede hard aan een sterke internationale positie.

Het bestuur van Enschede zet haar internationale netwerken in om ondernemers en kennisinstellingen te helpen business- of onderwijs partners te vinden wereldwijd. In de zustersteden van Enschede: Dalian in China en Palo Alto in Silicon Valley. Of binnen de Euregio of het netwerk van Eurocities: Enschede into the world!

Daarnaast wil Enschede toegankelijk zijn voor internationale bezoekers, studenten en bedrijven: the world into Enschede!

Zo waren in juli vijf bevriende steden te gast in Enschede op de internationale Smart City Conferentie. Dalian, Palo Alto, Münster, Heidelberg en Linköping leerden dat Enschede frontrunner is op het gebied van drone-testing. En dat samen werken aan vraagstukken als mobiliteit of energietransitie veel nieuwe kennis en zakelijke netwerken oplevert.

In dit jaarverslag een impressie van onze internationale activiteiten in 2017. De activiteiten in het kader van onze ‘Duitslandagenda’ zijn apart opgenomen in een jaaroverzicht: jahresruckblick

Wees ook in 2018 welkom in grensverleggend Enschede!

Dalian

Sinds 2009 is de Chinese miljoenenstad Dalian een zusterstad van Enschede.  Om de samenwerking te verdiepen, nodigde Enschede een adviseur van het Foreign Affairs Office in Dalian, Chloe Conghui, uit om in het voorjaar twee maanden stage te lopen in onze stad. Deze intensieve kennismaking met stad en gemeente heeft sterk bijgedragen aan de profilering van Enschede en een soepele communicatie tussen de steden. 

Deze zomer bekrachtigde burgemeester Onno van Veldhuizen in Dalian met burgemeester Xiao Shenfeng de vriendschap tussen beide steden in een Memorandum of Understanding. Daarmee is Enschede van ‘Friendly Cooperative City’ tot officiële ‘Sister City’ geworden, goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing. Dat betekent, dat beide steden samenwerking op het gebied van economie, wetenschap en techniek, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur en sport zullen stimuleren en ondersteunen.

Als gast van de burgemeester van Dalian woonde Onno van Veldhuizen tijdens hetzelfde bezoek ook het World Economic Forum bij, het congres waarop wereldleiders uit het bedrijfsleven de economische situatie in de wereld bespreken.

Internationaal jaaroverzicht Palo Alto

Ondanks dat de meeste uitwisseling in 2017 met onze Chinese partnerstad Dalian plaatsvond, heeft Enschede ook een waardevolle band met onze Amerikaanse “sister city” Palo Alto. De samenwerking met deze stad, gelegen in Silicon Valley waar bedrijven zoals Google, Facebook en Tesla Motors zijn gevestigd, is vooral gericht op het versterken van de kenniseconomie. Sinds de laatste werkmissie in november 2015 is de stedenband uitgebreid met een samenwerking op Smart City gebied, waarbij kennis wordt gedeeld over Open Data en ICT-oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. 

Internationaal jaaroverzicht Polen

In 2017 is Enschede ook gestart met het verkennen van relaties met Polen, dat één van de snelst groeiende economieën in de EU heeft. De relaties zijn gericht op zowel acquisitie van Poolse bedrijven als op het vergroten van de afzetmarkt voor Twentse bedrijven en het vinden van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Europese netwerken en lobby

Gemeente Enschede is naast de focuslanden ook in verschillende Europa brede netwerken actief. Deze netwerken, zoals die van Eurocities, zijn goed voor kennisuitwisseling, om te kijken hoe andere steden vergelijkbare vraagstukken oppakken en voor de profilering van Enschede en Twente in Europa.