Enschedese kennis op Amerikaanse webinars

Van onze ‘amazing’ fietspaden tot de manier waarop wij onze grondwaterstanden slim monitoren; in Silicon Valley is er grote interesse in onze expertise.
Onze partners in Palo Alto maken daarbij dankbaar gebruik van de mogelijkheid om congressen digitaal te organiseren en Enschedese sprekers uit te nodigen.
Daardoor werd onze stad afgelopen maand niet alleen internationaal op de kaart gezet tijdens de Silicon Valley Bike Summit 2021, maar ook op het congres van de Wireless Communication Alliance (WCA)over ‘ Smart Everything’ .

Enschedese kennis wordt overgedragen

Verkeersexpert/Traffic Engineer’  Kees Lems,  verantwoordelijk voor het ontwerp in talloze grote reconstructieprojecten als  Auke Vleerstraat, Hengelosestraat, het vliegveld gebied, de fietssnelweg etc. sprak op de Bike Summit. De ruim 150 deelnemers wereldwijd waren zeer geïnteresseerd te leren over onze Nederlandse aanpak. Hoeveel er te leren is en hoe waardevol onze bijdrage is blijkt uit de volgende vergelijking: Mexico City telt 9 miljoen inwoners, 180 km aan fietspaden/-stroken en 1% fietsgebruik bij alle verplaatsingen; Enschede heeft ca. 160.000 inwoners, 140 km fietspaden en fietsstroken en 36% fietsgebruik (op korte fietsafstanden zelfs 43%).Sr. adviseur Public Affairs Gerdien Looman, die jarenlange ervaring heeft opgedaan als Smart City Manager van Enschede, vertegenwoordigde ons op het congres van de WCA.
Zij vertelde onder meer over hoe een ethische commissie in Enschede zich buigt over ethische kwesties in het gebruik van nieuwe technologie en data. Als stad doen we ook mee in een City deal Slimme stad waar we dit onderwerp trekken, waarbij ook andere Nederlandse steden van ons meeleren. Bij Data verzamelen in het openbaar gebied is het respecteren van de privacy van het allergrootste belang. De vragen die daar bij horen hebben we in Enschede steeds beter geborgd.

Met het netwerk dat we via deze webinars opbouwen, gaan we het komende jaar samen met kennispartners, bedrijven en Novel-T verder aan de slag. 
Want omgekeerd geeft deze uitwisseling met Palo Alto ons een unieke gelegenheid om te leren van het innovatieve ecosysteem in Silicon Valley.