Samenwerkingsverband Duitsland

Enschede en Stadt Münster zijn de twee grootste steden in het EUREGIO-gebied. Het stedenpartnerschap tussen gemeente Enschede en Stadt Münster, speelt bij het komen tot één Euregio zonder barrières een extra belangrijke rol. In de partnerovereenkomst spreken de steden af om samen te werken op de thema’s: 
•    bereikbaarheid; 
•    duurzaamheid; 
•    economie; 
•    arbeidsmarkt; 
•    veiligheid; 
•    onderwijs;  
•    cultuur & sport.
Ook willen we meer bestuurlijke- en ambtelijke uitwisselingen. Enschede neemt ook deel aan het samenwerkingsverband MONT. Hierin werken de steden Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente al ruim 30 jaar samen. Eén van de speerpunten van MONT is het verbeteren van de grensoverschrijdende infrastructuur. Zoals wegen en spoor van en naar Duitsland. Het doel van deze stedenpartnerschappen  is samen aan een klein Europa bouwen. De grens niet meer als een belemmering zien, maar als een kans om samen te werken en van elkaar te leren.

Duitslandagenda

In 2017 hebben we de Duitslandagenda opgesteld. Hierin staan de 7 thema’s waarin wij, in de EUREGIO, met elkaar samenwerken.

Wat we doen:

 1. We bekijken hoe we leerlingen in Nederland en Duitsland zo kunnen opleiden dat ze in beiden landen kunnen werken. Dit doen we in samenwerking met onderwijsinstellingen, de EUREGIO en gemeenten aan de andere kant van de grens.
 2. We werken aan een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we met organisaties van beide kanten van de grens de organisatie GrensWerk opgezet. GrensWerk bemiddelt werkzoekenden naar een baan aan de andere kant van de grens (Nederlanders naar Duitsland en Duitsers naar Nederland).
 3. We brengen ondernemers uit Nederland en Duitsland bij elkaar, zodat er meer samenwerking ontstaat.
 4. We bekijken samen hoe we de bereikbaarheid (trein/bus/weg) van en naar Duitsland kunnen verbeteren.
 5. We pakken samen het grensoverschrijdende thema duurzaamheid op en kijken hoe we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen.
 6. We trekken samen met politie en gemeenten aan beide kanten van de grens op rond het thema veiligheid.
 7. We zoeken samenwerking op rond de thema’s toerisme, kunst en cultuur. Elkaar beter begrijpen begint bij het leren kennen van elkaars cultuur.

Lees hier de Duitslandagenda in het Nederlands (pdf).
Lees hier de Duitslandagenda in het Duits (pdf).

Foto van burgemeester bij verkeersbord Enschede

Die Tolle Woche

Die Tolle Woche is een jaarlijks terugkerend evenement. Met het evenement laten we onze inwoners zien wat Enschede en de rest van de Euregio aan grensoverschrijdende samenwerking doet. De 7 thema’s uit de Duitslandagenda krijgen extra aandacht door verschillende activiteiten. Daarnaast leren Nederlanders en Duitsers elkaar door de activiteiten beter kennen.

Lees meer over het programma van Die tolle Woche.

Wilt u meer informatie over:

 • Ondernemen over de grens: neem contact op met Wouter Asveld: w.asveld@enschede.nl.
 • Werken over de grens: kijk op grenswerk.eu.
 • Euregionaal onderwijs: neem contact op met Barbara Verbeek: b.verbeek@enschede.nl.
 • Meer weten over of reageren op de Duitslandagenda van gemeente Enschede: stuur een mail naar duitslandagenda@enschede.nl.
 • Een dagje cultuur proeven in onze partnerstad Münster: kijk op de website van Stadt Münster. De trein richting Münster gaat op station Enschede vanaf perron 4b met de “Deutsche Bahn”. Kaartjes zijn te koop op het perron en online van www.bahn.de.

Samenwerking in het Euregiogebied:

Enschede niet aan de rand van Nederland maar middenin Europa

Enschede is de grootste stad direct aan de Duitse grens. Als stad aan de grens krijgen we te maken met belemmeringen, die bij een landsgrens komen kijken. Duitsland heeft:
•    een andere taal; 
•    is lastiger bereikbaar dan Nederlandse buurgemeenten; en 
•     een andere wet- en regelgeving. 
Deze belemmeringen proberen we weg te halen. Dit doen we door de landsgrens zo veel mogelijk te laten verdwijnen en tot één regio te groeien. Over de landsgrens heen. Hierbij werken we samen met de Duitse buurgemeenten en organisaties zoals de EUREGIO. Ook het stedenpartnerschap tussen gemeente Enschede en Stadt Münster en het samenwerkingsverband MONT (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente) spelen een belangrijke rol.

Van een halve naar een hele cirkel

Als je naar de meeste steden kijkt, dan kun je voor het woon-werkverkeer een hele cirkel om een stad trekken. Inwoners trekken vanuit die stad naar allerlei plekken ten noorden, oosten, zuiden en westen om te werken. Bij grenssteden kun je maar een halve cirkel trekken. Het woon-werkverkeer stopt vaak bij de grens. De grens geeft belemmeringen. Steden aan de grens hebben daardoor minder voordeel van de economie van buursteden en -gemeenten (agglomeratievoordelen). 

Als grootste stad aan de Duitse grens willen wij dat die belemmeringen door de grens zoveel mogelijk te laten verdwijnen. Hierdoor wordt de cirkel rond. We liggen als stad niet aan de rand van Nederland maar juist middenin Europa. We grenzen aan twee van de economisch sterkste Bundesländer van Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen). En dat biedt ons veel mogelijkheden. Als de grens geen belemmering meer is, komen er voor de inwoners van Regio Twente al 600 banen erbij.