Samenwerkingsverband Duitsland

Het stedenpartnerschap tussen gemeente Enschede en Stadt Münster, de twee grootste steden in het EUREGIO-gebied, speelt bij het komen tot één Euregio zonder barrières een extra belangrijke rol. In de partnerovereenkomst spreken de steden af om samen te werken op de thema’s bereikbaarheid, duurzaamheid, economie, arbeidsmarkt, veiligheid, onderwijs, cultuur & sport en willen we meer bestuurlijke- en ambtelijke uitwisselingen. Naast het partnerschap met Stadt Münster neemt Enschede deel aan het samenwerkingsverband MONT. Hierin werken de steden Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente al ruim 30 jaar samen. Eén van de speerpunten van MONT is het verbeteren van de grensoverschrijdende verbindingen. Het doel van deze stedenpartnerschappen is samen aan een klein Europa bouwen. De grens niet meer als een belemmering zien maar als een kans om samen thema’s op te pakken en van elkaar te leren.

Duitslandagenda

De zeven thema’s waarop we de samenwerking zoeken met de EUREGIO en onze Duitse buurgemeentes zijn vastgelegd in onze Duitslandagenda, die we in 2017 hebben opgesteld. Vanuit zeven thema’s werken we aan meer grensoverschrijdende samenwerking.

Wat we doen:

 1. In samenwerking met onderwijsinstellingen, de EUREGIO en gemeenten aan de andere kant van de grens bekijken we hoe we in het onderwijs leerlingen in Nederland en Duitsland zo kunnen opleiden dat zij aan beide kanten van de grens zonder obstakels aan het werk kunnen.
 2. We werken aan een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Hiervoor hebben we met organisaties van beide kanten van de grens de organisatie GrensWerk opgezet. GrensWerk bemiddelt werkzoekenden naar een baan aan de andere kant van de grens (Nederlanders naar Duitsland en Duitsers naar Nederland).
 3. We brengen ondernemers uit Nederland en Duitsland bij elkaar, zodat er meer samenwerking ontstaat.
 4. We bekijken samen hoe we de bereikbaarheid (trein/bus/weg) van en naar Duitsland kunnen verbeteren.
 5. We pakken samen het grensoverschrijdende thema duurzaamheid op en kijken hoe we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen.
 6. We trekken samen met politie en gemeenten aan beide kanten van de grens op rond het thema veiligheid.
 7. We zoeken samenwerking op rond de thema’s toerisme, kunst en cultuur. Elkaar beter begrijpen begint bij het leren kennen van elkaars cultuur.

Lees hier de Duitslandagenda in het Nederlands (pdf).
Lees hier de Duitslandagenda in het Duits (pdf).

Die Tolle Woche

Bij het jaarlijks terugkerende evenement Die Tolle Woche worden de zeven thema’s uit de Duitslandagenda door middel van verschillende activiteiten uitgelicht, hier komen tussen de 2.500 en 3.000 deelnemers op af. Met het evenement laten we onze inwoners zien wat Enschede en de rest van de Euregio aan grensoverschrijdende samenwerking doet. Daarnaast leren Nederlanders en Duitsers elkaar door de activiteiten beter kennen.

Lees meer over het programma van Die tolle Woche.

Wilt u meer informatie over:

 • Ondernemen over de grens: neem contact op met Wouter Asveld: w.asveld@enschede.nl.
 • Werken over de grens: kijk op grenswerk.eu.
 • Euregionaal onderwijs: neem contact op met Barbara Verbeek: b.verbeek@enschede.nl.
 • Meer weten over of reageren op de Duitslandagenda van gemeente Enschede: stuur een mail naar duitslandagenda@enschede.nl.
 • Een dagje cultuur proeven in onze partnerstad Münster: kijk op de website van Stadt Münster. De trein richting Münster gaat op station Enschede vanaf perron 4b met de “Deutsche Bahn”. Kaartjes zijn te koop op het perron en online van www.bahn.de.

Samenwerking in het Euregiogebied:
Enschede niet aan de rand van Nederland maar middenin Europa

Enschede is de grootste stad direct aan de Duitse grens. Als stad aan de grens krijgen we te maken met belemmeringen en barrières die bij een landsgrens komen kijken. Zo heeft Duitsland een andere taal, is het lastiger bereikbaar dan Nederlandse buurgemeenten en heeft het andere wet- en regelgeving. Vandaar dat we samen met organisaties als de EUREGIO en buurgemeenten in Duitsland inzetten op het wegnemen van  belemmeringen door de landsgrens zoveel mogelijk verdwijnen en we tot één grensoverschrijdende regio groeien (een ‘euregio’). Het stedenpartnerschap tussen gemeente Enschede en Stadt Münster en het samenwerkingsverband MONT (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente) spelen bij het komen tot één Euregio zonder barrières een belangrijke rol.

Van een halve naar een hele cirkel

Als je naar de meeste steden kijkt, dan kun je wat betreft woon-werkverkeer een hele cirkel om een stad trekken: inwoners trekken vanuit die stad naar allerlei plekken ten noorden, oosten, zuiden en westen om te werken. Bij grenssteden kun je maar een halve cirkel trekken: doorgaans stopt het woon-werkverkeer bij de grens. Dit heeft onder andere te maken met bovengenoemde grensbarrières. Steden aan de grens hebben daardoor minder profijt van de economie van buursteden en -gemeenten (agglomeratievoordelen).

Als grootste stad aan de Duitse grens willen wij dat die grensbarrières zoveel mogelijk verdwijnen zodat de cirkel rond kan worden gemaakt: we liggen als stad niet aan de rand van Nederland maar juist middenin Europa, grenzend aan twee van de economisch sterkste Bundesländer van Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen). En dat biedt ons veel mogelijkheden. Als de grens geen barrière meer zou zijn, zouden er bijvoorbeeld voor de inwoners van Regio Twente in een reikwijdte van 30 kilometer al 600 meer banen beschikbaar komen.