Samenwerkingsverband Palo Alto

Economic Alliance

Al sinds 1980 bestaat er een zusterstadrelatie tussen Enschede en Palo Alto (Californië, VS). In de eerste jaren vonden er in het kader van deze relatie vooral uitwisselingsprogramma’s plaats voor jongeren, georganiseerd door inwoners van onze stad.  In 2008 werd het zusterstadverband door het gemeentebestuur van Enschede verder uitgewerkt in een Economic Alliance. In deze overeenkomst spraken beide steden af om over en weer  economische samenwerking te stimuleren op het gebied van: 
•    technologisch onderzoek; 
•    arbeidsmarkt;
•    onderwijs; 
•    innovatie ecosysteem;  
•    startups. 

Innovatie en ondernemerschap

Palo Alto is gelegen in het hart van Silicon Valley. Bedrijven zoals Google, Apple, Facebook, Skype en Tesla Motors hebben hier hun hoofdkantoor. Dit is ook de plaats van de beroemde Stanford University. Daarmee staat het aan de top van de innovatieve regio’s. Doel van het netwerk in Palo Alto is dan ook om Enschede nieuwe inzichten te bieden rondom zaken als innovatie en ondernemerschap. Vanaf 2008 hebben er verschillende verkenningsmissies plaatsgevonden met Twentse bedrijven en bestuurders naar Silicon Valley.  Dankzij deze missies heeft Twente kennis op kunnen bouwen over innovatie en groei van de economie en hoe overheid, kennisinstellingen en bedrijven hierop het beste kunnen samenwerken. Dit heeft de basis gelegd voor onder andere de oprichting van Kennispark en Novel-T. De Universiteit Twente werkt samen met de Design School van Stanford University en maakt deel uit van het University Innovation Fellows Network van Stanford.  Verder is de Twente Index, het jaarlijks rapport over de ontwikkeling van de Twentse economie, geïnspireerd op de Silicon Valley Index.

Hightechregio

 Dankzij het partnerschap van Palo Alto en Enschede heeft onze hightech regio inmiddels dus een makkelijke toegang tot Silicon Valley. Omgekeerd zijn er veel Amerikaanse snelgroeiende bedrijven die in Europa zaken willen doen. Deze zouden een plek kunnen vinden in Enschede of Twente. Samen met Oost NL, het World Trade Center en Novel-T kijkt Enschede momenteel hoe we bij deze bedrijven de boodschap kunnen brengen over de mogelijkheden voor ondernemen in onze regio.

Als gevolg van de enorme toename van de mogelijkheden tot digitale samenwerking, is ook de uitwisseling van kennis tussen Enschede en Palo Alto intensiever geworden en vinden er regelmatig videoconferenties plaats. Een van de videoconferenties gaat over duurzaamheid en het betrekken van inwoners. Zo leert Enschede van Palo Alto hoe zij via het ‘Cool Block’-initiatief mensen stimuleren om in groepsverband hun huishoudens en buurt te verduurzamen. Bekijk een video over Cool Blocks.