Samenwerkingsverband Palo Alto

Al sinds 1980 bestaat er een band tussen Enschede en Palo Alto (Californië, VS).

Economic Alliance

In 2008 bekrachtigden Enschede en Palo Alto deze relatie met een Economic Alliance op het gebied van technologisch onderzoek, arbeidsmarkt, onderwijs, innovatie ecosysteem en startups. Dit houdt bijvoorbeeld in dat beide steden zich inspannen om contacten te leggen tussen bedrijven uit zowel Enschede/Twente als Palo Alto die aan de andere kant van de oceaan zaken willen doen.  

Innovatie en ondernemerschap

Palo Alto is gelegen in het hart van hightech cluster Silicon Valley. Dit is de thuishaven van bedrijven zoals Google, Apple, Facebook, Skype, Tesla Motors en de beroemde Stanford University. Daarmee staat het aan de top van de innovatieve regio’s. Doel van het netwerk in Palo Alto is dan ook om Enschede nieuwe inzichten te bieden rondom zaken als innovatie en ondernemerschap. Om de relatie tussen beide steden te versterken hebben sinds 2008 ambtelijke en bestuurlijke uitwisselingen plaatsgevonden, waaraan ook ondernemers en kennisinstellingen deel hebben genomen.

Als gevolg van de enorme toename van de mogelijkheden tot digitale samenwerking, is ook de uitwisseling van kennis tussen Enschede en Palo Alto intensiever geworden en vinden er regelmatig videoconferenties plaats. Een van de videoconferenties gaat over duurzaamheid en het betrekken van inwoners. Zo leert Enschede van Palo Alto hoe zij via het ‘Cool Block’-initiatief mensen stimuleren om in groepsverband hun huishoudens en buurt te verduurzamen.

Bekijk een video over Cool Blocks.

Hightechregio

De samenwerking tussen Enschede en Palo Alto levert een grote bijdrage aan de internationale positie van Enschede als hightechregio. Door bijvoorbeeld Kennispark/Novel-T structureel te verbinden met de innovatiehubs in Palo Alto, versterken we onze innovatiekracht en ontdekken we acquisitiekansen sneller. Ook op het gebied van educatie profiteert Enschede van de samenwerking, zo zijn er projecten vanuit het VO-onderwijs met de Henri Gunn Highschool in Palo Alto, terwijl UT deelneemt  in het University Innovation Fellows Network van Stanford University.