Koninklijke onderscheidingen

Wie kent ze niet, de mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere samenleving door hun inbreng bij verenigingen, instellingen, organisaties. Mensen zonder wie instellingen misschien niet zouden bestaan. Ieder jaar bestaat de mogelijkheid om voordrachten in te dienen voor de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag (lintjesregen). Voor het verkrijgen van een Koninklijke Onderscheiding geldt dat de betrokkenen ‘zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden'. Daarbij telt hetgeen iemand heeft gedaan in een betaalde functie alleen nog mee als aanvullend element.
Kent u zo iemand ? De burgemeester roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers op om hem op dergelijke personen attent te maken door middel van een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding. De aanvragen moeten ruim van tevoren worden ingediend bij de burgemeester.

Omdat diverse personen en instanties de aanvragen toetsen en daarover adviseren, neemt het gehele traject geruime tijd in beslag. Om de aanvragen voor de lintjesregen (de dag vóór koningsdag) op tijd te kunnen verwerken, is het noodzakelijk dat aanvragen uiterlijk 1 juni in het jaar daarvoor worden ingediend bij de gemeente Enschede. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over de voorstellen. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.

Personen die iemand of een bedrijf willen voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding en meer willen weten over de criteria en/of een aanvraag willen indienen, moeten contact opnemen met de gemeente via het webformulier of telefonisch via 14 053 (netnummer niet nodig). Vanuit het buitenland kunt u de gemeente bellen via telefoonnummer +31 53 4818181. Het is vanzelfsprekend alleen mogelijk om aanvragen in te dienen voor iemand anders dan uzelf.

Let op: wanneer u een aanvraag wenst in te dienen voor een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan Koningsdag (bijvoorbeeld een afscheid of jubileum), dan moet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren indienen bij de burgemeester.

Welke zijn er?
Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in twee orden: de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast bestaan er koninklijke onderscheidingen voor bedrijven.

 • Orde van de Nederlandse Leeuw
  De oudste orde voor maatschappelijke verdiensten in Nederland is de Orde van de Nederlandse Leeuw.
  Deze orde heeft drie ridderlijke graden: Ridder Grootkruis, Commandeur en Ridder. Voor deze orde komen mensen in aanmerking met zeer uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving.
  Het gaat dan om prestaties of inspanningen, vaak op basis van bijzondere talenten, die erg belangrijk zijn voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan baanbrekend wetenschappelijk werk of innovatief ondernemerschap. Maar ook aan uitmuntende sportprestaties of unieke creativiteit op het gebied van kunst en cultuur.
 • Orde van Oranje-Nassau
  De Orde van Oranje-Nassau kent zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.
  Voor deze orde komen mensen in aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die actief zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-maatschappelijk gebied.
  Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook om mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.
   
 • De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
  De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon beloont mensen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering. De erepenning staat voor volledig vrijwillig getoond moedig gedrag ten gunste van andere mensen onder levensbedreigende omstandigheden
   
 • Koninklijke Erepenning
  De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor verenigingen of instellingen van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel voor sportverenigingen. De penning wordt slechts verleend ter gelegenheid van een 50-jarig jubileum of daarna bij een meervoud van 25-jarig bestaan.
  Net als bij predicaat koninklijk of predicaat hofleverancier moet een volledig dossier ingediend worden waarin de geschiedenis, de vooraanstaandheid en soliditeit van de vereniging wordt toegelicht.
   
 • Predicaat Hofleverancier
  Het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. In de regel is dit predicaat alleen voor ondernemingen met minder dan 100 medewerkers.
  Daarnaast is vooraanstaandheid een belangrijk criterium. Deze vooraanstaandheid kan bijvoorbeeld tot uiting komen door de uitzonderlijke dienstverlening, de bijzondere kwaliteit van de producten of de lange traditie in een bepaalde stad of streek.
  De regel is dat een predicaat alleen aangevraagd kan worden bij een bijzonder jubileum (100-jarig bestaan of bij een meervoud van 25-jarig bestaan of bij een zeer bijzondere gebeurtenis).
 • Predicaat Koninklijk
  Het predicaat Koninklijk is voor ondernemingen die op hun gebied in Nederland een eerste of zeer vooraanstaande positie innemen. De bedrijfsvoering moet onberispelijk zijn en de onderneming is volledig zelfstandig ten aanzien van bedrijfsstrategie en financieel beleid.
  Naast ondernemingen kunnen ook verenigingen een aanvraag doen voor het predicaat Koninklijk.
  De regel is dat een predicaat alleen aangevraagd kan worden bij een bijzonder jubileum. (Bij een 100-jarig bestaan of een meervoud van 25-jarig bestaan of bij een zeer bijzondere gebeurtenis).
  Dienstverlenende organisaties zoals financiële instellingen, accountantskantoren, advocatenkantoren en instellingen uit de medische sector zijn uitgesloten van het predicaat "Koninklijk".

 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.