Koninklijke onderscheidingen

Wie kent ze niet, de mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor een betere samenleving door hun inbreng bij verenigingen, instellingen, organisaties. Mensen zonder wie instellingen misschien niet zouden bestaan. Ieder jaar bestaat de mogelijkheid om voordrachten in te dienen voor de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag (lintjesregen). Voor het verkrijgen van een Koninklijke Onderscheiding geldt dat de betrokkenen ‘zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving hebben ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden'. Daarbij telt hetgeen iemand heeft gedaan in een betaalde functie alleen nog mee als aanvullend element.
Kent u zo iemand ? De burgemeester roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisaties en burgers op om hem op dergelijke personen attent te maken door middel van een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding. De aanvragen moeten ruim van tevoren worden ingediend bij de burgemeester.