Koers 053

Koers 053 staat voor de richting die de gemeente Enschede kiest. Elk jaar bepaalt het gemeentebestuur: wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig. En voor het afgelopen jaar laat het bestuur zien of dat gelukt is, .