Toekomstscenario’s Enschede 2030

Om betere keuzes te kunnen maken op de langere termijn heeft de gemeente Enschede een scenarioverkenning gedaan. In deze verkenning wordt bekeken hoe Enschede zich de komende 10 jaar zou kunnen ontwikkelen. De scenario’s zijn een instrument dat gaat helpen om risico’s en kansen van Enschede te verkennen. Ze kunnen ingezet worden bij het toetsen van visies: houden we in de visies voldoende rekening met onzekerheden die op ons afkomen? Het kan houvast bieden bij keuzes in zomernota’s en begrotingen. En het kan ook helpen bij de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Lees hiervoor het Rapport Scenarioverkenning Enschede 2030.