Arjan Kampman

wethouder Arjan Kampman

Wethouder

Arjan Kampman is wethouder namens PvdA.

“De inwoners van Enschede staan voor mij voorop. Ik zet mij ervoor in om te zorgen dat wat wij als gemeente doen, begrijpelijk is en aansluit bij wat hen bezighoudt.”

Verantwoordelijk voor

  •  Arbeidsmarktbeleid (incl. Sociale Werkvoorziening)
  • Arbeidsparticipatie, re-integratie (incl. Participatiewet)
  • Beroepsgerichte scholing
  • Coördinatie transformatie sociaal domein
  • Emancipatie & LHBTI+
  • Inkomensondersteuning
  • Schuldhulpverlening
  • Stadsdeelwethouder Zuid
  • 4e locoburgemeester

Contact

A. (Arjan) Kampman (PvdA)
053 481 8190
a.kampman@enschede.nl

Onbetaalde nevenfuncties

  • Voorzitter bestuur Stadsbank
  • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Regio Twente (PHA)
  • Voorzitter van het Bestuurlijk Werkbedrijf Regio Twente
  • Voorzitter Twents Fonds voor Vakmanschap
  • Lid bestuur Gemeenschappelijke regeling Technology Base

Ervaring

Bekijk de werkervaring van Arjan Kampman op LinkedIn.

Sociale media

Volg Arjan op Twitter.