Arjan Kampman

wethouder Arjan Kampman

Wethouder

A. (Arjan) Kampman (PvdA)
053 481 8190
a.kampman@enschede.nl

“De inwoners van Enschede staan voor mij voorop. Ik zet mij ervoor in om te zorgen dat wat wij als gemeente doen, begrijpelijk is en aansluit bij wat hen bezighoudt.”

Voordat Arjan (1966) wethouder werd, was hij vier jaar lid van de gemeenteraad van Enschede.

Hij heeft veel ervaring in de zorg. Begonnen als sociotherapeutisch medewerker. Daarna heeft hij verschillende leidinggevende functies gehad bij onder meer Stichting Philadelphia Zorg. Verder is hij vier jaar directeur geweest van het Werkplein Enschede. De laatste jaren was hij zelfstandig actief als procesmanager, aanjager en adviseur.

Arjan is geboren en getogen in Enschede; om preciezer te zijn in Twekkelerveld en daar woont hij nog. Hij is getrouwd en heeft twee zoons.
Zijn grootste hobby is v.v. Rigtersbleek waar hij al 45 jaar lid van is en 15 jaar in het bestuur heeft gezeten waarvan de laatste zes jaar als voorzitter. Het voorzitterschap heeft hij - tot zijn spijt - moeten beëindigen na zijn benoeming tot wethouder. Zelf voetballen zit er niet meer in, dus hij houdt zich nu op een andere manier fit.

Twitter: @KampmanA

Portefeuille

 • 4e locoburgemeester
 • Stadsdeelwethouder Zuid
 • Arbeidsmarktbeleid (incl. Sociale Werkvoorziening)
 • Beroepsgerichte scholing
 • Inkomensondersteuning
 • Schuldhulpverlening
 • Arbeidsparticipatie, re-integratie (incl. Participatiewet)
 • Emancipatie & LHBTI+
 • Coördinatie transformatie sociaal domein

Nevenfuncties

Ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur Stadsbank
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Regio Twente (PHA)
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Werkbedrijf Regio Twente
 • Voorzitter Twents Fonds voor Vakmanschap
 • Lid bestuur Gemeenschappelijke regeling Technology Base