Eelco Eerenberg

Wethouder

E. (Eelco) Eerenberg (D66)
053 - 481 8013
E.Eerenberg@enschede.nl

Mijn naam is Eelco Eerenberg. Ik ben geboren en opgegroeid in Hilversum. Ik ben getrouwd met Karlijn en heb samen met haar een dochter gekregen. In 2002 kwam ik naar Enschede en begon ik aan mijn studie informatica aan de Universiteit Twente. Tijdens mijn studie werd ik raadslid voor D66 in Enschede.

Na de verkiezingen van 2014 werd ik gevraagd om wethouder te worden. Ik kreeg onder andere de onderwerpen Financiën, Onderwijs, Jeugdzorg, Duurzaamheid en Stadsdeel Centrum. Sinds 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. De budgetten die we daarvoor van het Rijk krijgen zijn niet genoeg om de hulp te bieden die iedereen nodig heeft. Daarom zet ik mij op landelijk niveau in om te zorgen dat we in Enschede wel het geld krijgen om de zorg te kunnen leveren die nodig is.

Ik ga nu voor een tweede periode als wethouder en ga me weer inzetten op de onderwerpen waarin ik in de eerste periode ook hard aan heb gewerkt. Daarnaast ga ik me in deze periode ook hard maken voor de economische ontwikkeling van onze mooie stad! Want deze stad kan veel en daar moeten we meer werk van maken! Kortom schouders eronder en Enschede nog meer op de kaart zetten!

Ik hoop u te treffen in onze mooie stad en mochten er dingen zijn waarvan u vindt dat ik dat moet weten, dan hoor ik graag van u!

Hartelijke groet,
Eelco Eerenberg

Twitter: @eelcoeerenberg

Portefeuille

 • 2e loco-burgemeester
 • Stadsdeelwethouder Centrum
 • Financiën
 • Economie/acquisitie (incl. projecten Kennispark en Technology Base Twente)
 • Innovatie
 • ICT
 • Dienstverlening
 • Privacy en Gegevensbescherming
 • Aandeelhouderschappen en deelnemingen
 • Aanbesteding en inkoop
 • Jeugd (incl. Jeugdwet )
 • Onderwijs
 • Educatie
 • Studentenbeleid

Nevenfuncties

Ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Aandeelhouder Sportaal BV, Onderhoud Enschede BV, Twentse Schouwburg BV, Twence BV, Twente Milieu NV, BNG, Enexis, Dataland
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal bedrijventerrein Twente
 • Lid Algemeen en Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling Technology Base Twente
 • Lid Algemeen en Dagelijks bestuur Openbaar Lichaam Crematorium Twente
 • Voorzitter bestuurscommissie OZJT
 • Lid portefeuillehouders-overleg Economische Zaken Regio Twente
 • Lid bestuurscommissie Agenda voor Twente
 • Lid portefeuillehouders-overleg Middelen Regio Twente
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter VNG commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Lid G40 bestuurlijke themagroep Jeugd, WMO en passend onderwijs
 • Lid G40 pijler economie en werkgroepen Ondernemerschap, Smart Cities en Financiën
 • Voorzitter Stuurgroep Twentse belofte
 • Lid Stuurgroep Human Capital Agenda Twente
 • Lid Stuurgroep Kennispark
 • Lid Platform Financieel Domein VNG Overijssel
 • Lid Kopgroep wethouders voor Kindcentra
 • Lid Stuurgroep i-Sociaal Domein
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
 • Lid Foundersoverleg Kennispark
 • Lid ALV Dimpact

Niet-ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Pioneering