Jan Willem Kradolfer

Gemeentesecretaris

J.W. (Jan Willem) Kradolfer
053 481 8181
postbus20@enschede.nl

De Gemeentesecretaris  is als hoogste ambtenaar eindverantwoordelijk voor de diensten van de stad en is ambtelijk lid van het College van Burgemeester en Wethouders.

Als hoofd van de gemeentelijke organisatie zorgt hij als algemeen directeur samen met directeuren voor de uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

Het nieuwe college start de werving voor de invulling van de vacature. Ad interim wordt de functie ingevuld door Jan Willem Kradolfer.