Kees Meijer

Gemeentesecretaris

Drs. K. (Kees) Meijer
053 481 8110
k.meijer@enschede.nl 

Kees Meijer (1960) studeerde Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en behaalde later zijn  doctoraaldiploma Bedrijfseconomie in 1987. Hij heeft ruime ervaring in leidinggevende posities van grote organisaties binnen verschillende branches. Zijn carrière begon bij Campina Melkunie, daarna heeft hij directiefuncties bekleed bij onder andere Helvoet Holding, Bleckmann Group, Countus Groep en Het Orkest van het Oosten. Sinds 1 augustus 2019 is Kees Meijer Algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Enschede. Kees Meijer is een geboren Enschedeër, getrouwd en vader van drie kinderen.

Twitter: @KeesMeijer1 

Portefeuille

De Algemeen directeur/gemeentesecretaris is adviseur van B&W en verantwoordelijk voor het proces van besluitvorming. Tevens geeft de Algemeen directeur/gemeentesecretaris leiding aan de Concerndirecteuren en is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. 

Nevenfuncties

Niet-ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

  • Lid RvT Museum De Fundatie
  • Bestuurslid Stichting Bevrijdingsfestival Overijssel