Jurgen van Houdt

portretfoto Jurgen van Houdt

Wethouder

J.C.R. (Jurgen) van Houdt (ChristenUnie)
053 481 8012
j.v.houdt@enschede.nl

Jurgen van Houdt (7 mei 1981) is wethouder namens de ChristenUnie en de 5e loco. Van Houdt is geboren in Rozenburg en (vanaf 6 weken oud) getogen in Enschede. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Na zijn afstuderen in 2006 werkte hij als adviseur bij Atlas, als plv. Griffier bij de raadsgriffie in Ermelo en als bestuurssecretaris bij onderwijsorganisatie Consent. In 2008 kwam hij in de gemeenteraad van Enschede en werd snel fractievoorzitter. In 2014 werd hij wethouder van de gemeente Enschede. Sinds 2018 is Jurgen van Houdt wethouder met de portefeuille leefomgeving, bereikbaarheid, circulaire economie, asiel en integratie, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hij is tevens stadsdeelwethouder West en Buitengebied.

“Ik ben heel dankbaar dat ik namens de ChristenUnie voor een tweede termijn uw wethouder mag zijn in onze mooie stad Enschede. Graag werk ik samen met u en partners in de stad en de regio Twente aan de leefbaarheid in onze wijken en het buitengebied. Je leefomgeving is heel bepalend voor je welzijn. Door goed te luisteren naar de inwoners en de belangen zorgvuldig af te wegen, ben ik continu gemotiveerd om de stad nog groener en nog beter bereikbaar te maken. Daarnaast ben ik blij dat ik als bestuurder mijn betrokkenheid bij asiel en integratie en de maatschappelijke opvang van kwetsbare mensen in onze stad mag voortzetten. Die horen er helemaal bij in onze gastvrije stad.”

Sociale media:

Portefeuille

 • 5e locoburgemeester
 • Stadsdeelwethouder West + Buitengebied
 • Vergunningen (bouwen),toezicht &handhaving
 • Onderhoud leefomgeving
 • Buitengebied
 • Externe veiligheid
 • Interne en externe bereikbaarheid en openbaar vervoer
 • Afval en milieu
 • Circulaire economie
 • Asiel, integratie en inburgering
 • Maatschappelijke opvang, verslavingszorg, vrouwenopvang, beschermd wonen en huiselijk geweld
 • Havenbedrijf

Nevenfuncties

Ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente
 • Lid portefeuillehouders-overleg Mobiliteit Regio Twente
 • Lid portefeuillehouders-overleg vrijetijdseconomie Regio Twente
 • Lid portefeuillehouders-overleg milieu duurzaamheid en afval Regio Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Technology Base Twente
 • Lid uitvoeringscommissies Landinrichting van Enschede-Noord en Enschede-Zuid
 • Voorzitter bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumregio Enschede

Niet-ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van VGPO De Oosthoek