Jurgen van Houdt

portretfoto Jurgen van Houdt

Wethouder

Jurgen van Houdt is wethouder namens de ChristenUnie.

“Ik ben heel dankbaar dat ik namens de ChristenUnie voor een tweede termijn uw wethouder mag zijn in onze mooie stad Enschede. Graag werk ik samen met u en partners in de stad en de regio Twente aan de leefbaarheid in onze wijken en het landelijk gebied. Je leefomgeving is heel bepalend voor je welzijn. Door goed te luisteren naar de inwoners en de belangen zorgvuldig af te wegen, ben ik continu gemotiveerd om de stad nog groener en nog beter bereikbaar te maken. Daarnaast ben ik blij dat ik als bestuurder mijn betrokkenheid bij asiel en integratie en de maatschappelijke opvang van kwetsbare mensen in onze stad mag voortzetten. Die horen er helemaal bij in onze gastvrije stad.”

Verantwoordelijk voor 

 • Afval en milieu
 • Asiel, integratie en inburgering
 • Landelijk gebied
 • Circulaire economie
 • Externe veiligheid
 • Havenbedrijf
 • Interne en externe bereikbaarheid en openbaar vervoer
 • Maatschappelijke opvang, verslavingszorg, vrouwenopvang, beschermd wonen en huiselijk geweld
 • Onderhoud leefomgeving
 • Stadsdeelwethouder West + Landelijk gebied
 • Vergunningen (bouwen),toezicht & handhaving
 • 5e locoburgemeester

Contact

J.C.R. (Jurgen) van Houdt (ChristenUnie)
053 481 8012
j.v.houdt@enschede.nl

Nevenfuncties

Ambtshalve en onbetaalde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente
 • Lid portefeuillehouders-overleg Mobiliteit Regio Twente
 • Lid portefeuillehouders-overleg vrijetijdseconomie Regio Twente
 • Lid portefeuillehouders-overleg milieu duurzaamheid en afval Regio Twente
 • Lid Algemeen Bestuur Technology Base Twente
 • Lid uitvoeringscommissies Landinrichting van Enschede-Noord en Enschede-Zuid
 • Voorzitter bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang centrumregio Enschede

Niet-ambtshalve en onbetaalde nevenfuncties

 • Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van VGPO De Oosthoek

Ervaring

Bekijk de werkervaring  van Jurgen van Houdt op LinkedIn.

Sociale media