Niels van den Berg

portretfoto wethouder Niels van den Berg

Wethouder

N. (Niels) van den Berg (Burger Belangen Enschede)
053 481 8011
n.vandenberg@enschede.nl

Niels van den Berg (9 december 1977) is namens Burgerbelangen Enschede wethouder en locoburgemeester.

Van den Berg is een geboren en getogen Enschedeër. Na zijn middelbareschooltijd op het Stedelijk Lyceum studeerde hij Lichamelijke opvoeding/Sport aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds zijn afstuderen in 2003 werkte hij als docent Lichamelijke opvoeding aan de Scholingsboulevard Enschede.

Van 2010 tot 2018 zat hij voor Burgerbelangen in de gemeenteraad, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter.

Sinds 2018 is Niels van den Berg wethouder met de portefeuille Zorg & Welzijn, Sport, Duurzaamheid, Burgerparticipatie en Organisatie. Hij is tevens eerste locoburgemeester en stadsdeelwethouder Oost.

“Samenwerken leidt tot resultaten waar de stad iets aan heeft. En daarbij kijk ik ook nadrukkelijk naar de samenwerking met de Enschedese inwoners en ondernemers. Mensen die niet alleen kennis en een schat aan ervaring met zich mee brengen, maar ook precies weten waar we als stad behoefte aan hebben. Vertrouwen in elkaar is daarbij voor mij essentieel.”

Volg Niels van den Berg op Facebook.

Portefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Stadsdeelwethouder Oost
 • Zorg (o.a. Wmo)
 • Publieke gezondheid (volwassenen)
 • Welzijn (incl. dierenwelzijn)
 • Breedtesport
 • Duurzaamheid
 • Burgerparticipatie & Enschede Akkoord
 • Stadsdeelgewijs werken (incl. wijkbudgetten en wijkteams)
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie

Nevenfuncties

Ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Lid bestuurscommissie publieke gezondheid/GGD
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie
 • Lid Regionaal bestuurlijk overleg Sport en bewegen