Niels van den Berg

portretfoto wethouder Niels van den Berg

Wethouder

Niels van den Berg is namens Burgerbelangen Enschede wethouder en locoburgemeester.

“Samenwerken leidt tot resultaten waar de stad iets aan heeft. En daarbij kijk ik ook nadrukkelijk naar de samenwerking met de Enschedese inwoners en ondernemers. Mensen die niet alleen kennis en een schat aan ervaring met zich mee brengen, maar ook precies weten waar we als stad behoefte aan hebben. Vertrouwen in elkaar is daarbij voor mij essentieel.”

Verantwoordelijk voor 

 • Breedtesport
 • Burgerparticipatie & Enschede Akkoord
 • Communicatie
 • Duurzaamheid
 • Personeel en Organisatie
 • Publieke gezondheid (volwassenen)
 • Stadsdeelgewijs werken (incl. wijkbudgetten en wijkteams)
 • Stadsdeelwethouder Oost
 • Welzijn (incl. dierenwelzijn)
 • Zorg (o.a. Wmo)
 • 1e locoburgemeester

Contact

N. (Niels) van den Berg (Burger Belangen Enschede)
053 481 8011
n.vandenberg@enschede.nl

Onbetaalde nevenfuncties

 • Lid bestuurscommissie publieke gezondheid/GGD
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie
 • Lid Regionaal bestuurlijk overleg Sport en bewegen

Ervaring

Bekijk de werkervaring van Niels van den Berg op LinkedIn.

Sociale media

Volg Niels van den Berg op Facebook.