Onno van Veldhuizen

portretfoto burgemeester Onno van Veldhuizen

Burgemeester

dr. G.O. (Onno) van Veldhuizen (D66)
053 481 8010
o.vanveldhuizen@enschede.nl

Onno van Veldhuizen (1962) is meester in de rechten (universiteit van Leiden) en is gepromoveerd aan de universiteit van Osnabrück. Hij heeft als advocaat gewerkt bij Loeff Claeys Verbeke in Parijs en Rotterdam. In 1995 ging hij als advocaat werken bij Royal Gist Brocades (nu DSM) in Delft, waar hij ook lid van het managementteam was. Later werd hij directeur van Omni Finance & Investment Group in Den Haag en London. Van 1999 tot 2003 was hij burgemeester van Nieuwkoop. In Hoorn was hij burgmeester van 2003 tot 2015. Sinds 2 oktober 2015 is Onno van Veldhuizen burgemeester van de gemeente Enschede. Onno van Veldhuizen is getrouwd en vader van twee kinderen.

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Handhaving Openbare Orde
 • Evenementenvergunning
 • Representatie
 • Coördinatie gemeentelijk beleid
 • Algemeen Bestuurlijke Zaken
 • Goed Bestuur
 • Gegevensbescherming en Privacy
 • Klachtencommissaris en ombudsman
 • Regionale Samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Strategie en Onderzoek
 • Lobby

Nevenfuncties

Ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Regio Twente
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Twente
 • Voorzitter Presidium Twenteraad
 • Voorzitter Portefeuilleberaad Belangenbehartiging Regio Twente
 • Lid van de Twentetop
 • Lid Lobby-overleg Provincie Overijssel / Regio Twente
 • Lid Dagelijks Bestuur Twenteboard
 • Lid Foundersberaad Novel-T
 • Voorzitter Netwerkstad Twente
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio
 • Lid MONT (Münster, Osnabrück en de netwerkstad Twente)
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente
 • Voorzitter Bestuurlijke Begeleidingsgroep Veiligheidsnetwerk Oost Nederland
 • Vicevoorzitter beleidsdriehoek Oost Nederland
 • Vicevoorzitter Bestuurscollege Oost Nederland van de Politie
 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Lid Regionaal Veiligheidsoverleg Politie
 • Lid Hague Security Delta
 • Lid Rijksherenoverleg
 • Lid van het netwerk Mayors for Peace
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Kennispunt Twente

Niet-ambtshalve en onbezoldigde nevenfuncties

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vechtsport Autoriteit
 • Adviseur Advisory Board World Trade Center Twente
 • Stoker bij stichting Immer Weiter
 • Lid Stakeholder Board van de ECUI University

Niet-ambtshalve en bezoldigde nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Gemeenten (Jaarlijkse vergoeding € 12.000,-)