Onno van Veldhuizen

Burgemeester

dr. G.O. (Onno) van Veldhuizen (D66)
053 481 8010
o.vanveldhuizen@enschede.nl

Onno van Veldhuizen (1962) is meester in de rechten (universiteit van Leiden) en is gepromoveerd aan de universiteit van Osnabrück. Hij heeft als advocaat gewerkt bij Loeff Claeys Verbeke in Parijs en Rotterdam. In 1995 ging hij als advocaat werken bij Royal Gist Brocades (nu DSM) in Delft, waar hij ook lid van het managementteam was. Later werd hij directeur van Omni Finance & Investment Group in Den Haag en London. Van 1999 tot 2003 was hij burgemeester van Nieuwkoop. In Hoorn was hij burgmeester van 2003 tot 2015. Sinds 2 oktober 2015 is Onno van Veldhuizen burgemeester van de gemeente Enschede. Onno van Veldhuizen is getrouwd en vader van twee kinderen.

Twitter: @OnnovVeldhuizen

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Handhaving Openbare Orde
 • Evenementenvergunning
 • Representatie
 • Coördinatie gemeentelijk beleid
 • Algemeen Bestuurlijke Zaken
 • Goed Bestuur
 • Klachtencommissaris en ombudsman
 • Regionale Samenwerking
 • Internationale betrekkingen
 • Strategie en Onderzoek
 • Lobby

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • AM Voorzitter Regio Twente
 • Voorzitter Veiligheidsregio Twente
 • Lid Twenteboard
 • Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente
 • Vice-voorzitter Netwerkstad Twente
 • Lid (vice-voorzitter) Dagelijks Bestuur Euregio
 • Voorzitter MONT
 • Lid van het netwerk Mayors for Peace
 • Vice voorzitter beleidsdriehoek Oost Nederland
 • Lid eenheid stuurgroep politie
 • Lid Hague Security Delta

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid en vicevoorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (niet betaald)
 • Lid bestuur stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeenten (betaald)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vechtsport Autoriteit (niet betaald)
 • Lid van bestuur BNG Cultuurfonds (niet betaald)