Laat uw mening en wensen horen over de afvalinzameling in Enschede!

07 november 2018

De gemeente doet onderzoek naar de manier van afval inzamelen in Enschede.

Geef ook uw mening en wensen door en vul de vragenlijst in!

De gemeente hoort graag hoe u het liefst wilt dat er bij u afval ingezameld wordt, op weg naar een afvalloze samenleving. Het gaat hier om een peiling onder bewoners van laagbouwwoningen. Welke containers wilt u in de toekomst graag aan huis hebben? Welke afvalsoorten brengt u liever weg? Wilt u een grote of een kleine container? En hoe vaak moet de container eigenlijk geleegd worden? Dit zijn vragen die u, als bewoner van een laagbouwwoning, kunt beantwoorden in de digitale peiling over afvalinzameling in de toekomst. De peiling staat tot 1 december online. 

Enschede zonder afval

Afval scheiden is belangrijk, want afval, zoals verpakkingen, papier en gft, kan weer dienen als grondstof voor nieuwe producten. Daarom proberen we zo min mogelijk restafval over te houden. Samen met de andere Twentse gemeenten heeft Enschede als doel om in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. Om dit te bereiken is op 1 januari 2017 Diftar ingevoerd. Met Diftar betaalt ieder huishouden voor de hoeveelheid restafval dat het heeft. Hiermee is al een succesvolle stap gezet in het bereiken van de doelstelling. De hoeveelheid restafval is met ongeveer 40% verminderd: van 215 naar 125 kilo per inwoner per jaar.

Eerst de mening peiling

Toch zijn we er nog niet. Eén van de manieren om de doelstelling te halen, is door de invoering van ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent dat bewoners van laagbouwwoningen zelf het restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk. Afgelopen voorjaar besloot de gemeenteraad dat het hiervoor nog te vroeg is.

Keuzemodel: in het voorjaar besluit de gemeenteraad

De gemeenteraad neemt in het voorjaar van 2019 een besluit over hoe het afval van laagbouwwoningen ingezameld gaat worden. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een keuzemodel in te voeren. Dat betekent dat u in dat geval zelf uw inzamelmiddelen kiest: welke containers wilt u aan huis en welke afvalsoorten brengt u liever weg? Als de zak voor verpakkingenafval wordt vervangen door een oranje container, welke containers hebben dan uw voorkeur?

Wat doen wij met de uitkomsten?

Zoals vermeld, neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit over hoe het afval in de gemeente Enschede ingezameld moet worden. Uw mening en wensen helpen de gemeenteraad daarbij. Naast uw mening zijn ook milieuoverwegingen, kosten, hoogte afvalstoffenheffing (belasting) en service naar u, als inwoner, van invloed op de keuze. Bij dit onderzoek gaat het niet om een definitieve keuze welke container(s) u aan huis wilt. Het gaat hier om een peiling.

Ja-Ja-sticker

In de peiling staan ook vragen over de Ja-Ja-sticker. Het idee achter een Ja-Ja-sticker is dat u geen reclamedrukwerk in de brievenbus krijgt, tenzij u daar met een Ja-Ja-sticker op uw bus om vraagt. Het college heeft besloten om de sticker nog niet in te voeren en de landelijke ontwikkelingen af te wachten. Wel wil het college graag weten wat u hiervan vindt. Daarom vindt u in de vragenlijst ook een aantal vragen over de Ja-Ja-sticker.

Geef hier uw mening!

Graag horen wij uw mening en wensen over afvalinzameling in Enschede. Hier vindt u de vragenlijst. Het invullen ervan neemt ongeveer 7 minuten in beslag. De peiling staat nog tot 1 december online. Kunt u niet beschikken over een computer, dan kunt u bellen voor een afspraak met de afvalcoach. Deze helpt u bij het invullen van de peiling. Het telefoonnummer is 0900-8520111.