Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het naar voren halen van werkzaamheden voor leveranciers in Corana tijd. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de invoering van de ja ja sticker en het bestemmingsplan "Vaneker 2019".

Resultaten B&W-vergadering

Ondanks de coronacrisis is ook deze week het College van B&W bijeengekomen om te praten over verschillende onderwerpen.

Raadsmaatregelen n.a.v. Coronavirus

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen is met de burgemeester (tevens voorzitter van de raad) overlegd hoe vergaderingen van de gemeentereaad en commissies zoveel mogelijk kunnen doorgaan.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de verkoop van een gemeentelijke woning aan een vastgoedbedrijf in Enschede en over de pilot energietransitie Twekkelerveld.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het jaarverslag van het Enschedees Jongerenberaad, de exploitatieovereenkomst Heutinkstraat en de aanstelling leden van de monumentencommissie.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de vaststelling van het bestemmingsplan aan de Welenmosweg 1 en de aanwijzing van Atjehstraat 27 als monument. 

Agenda stadsdeelcommissie Oost dinsdag 3 maart 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 3 maart 2020. De vergadering begint om 19:30 uur in de het Servicecentrum Oost aan de Gronausestraat 300 te Enschede.

Agenda Stedelijke Commissie maandag 2 maart 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 2 maart 2020. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de garantstelling geldlening Sportzaal De Zweede en het einde van de samenwerking tussen GBLT en GBTwente.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het huisartsentekort, het bestemmingsplan “Sumatrastraat-Getfertweg 191" en de doorontwikkeling Ondersteuning Huishouden.