Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de besluitenlijsten van het college van B&W. Alle vergaderstukken en de beantwoording van de vragen zijn te vinden op de website www.raad053.nl.

  • U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.
  • Oudere B&W besluitenlijsten  vindt u in het webarchief.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over het bestemmingsplan van de Vloeiweidenweg 29 en het concept voor het strategische beleidsplan Twence. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over de veranderopgave inburgering en de brandweerkazerne Glanerbrug.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over Stroinkslanden-Zuid en een verbod op lachgas. 

Interview met wethouder Van den Berg

Hoe gaat het nu in Enschede? Aan de hand van deze vraag gaan verslaggevers van Tubantia en 1Twente deze zomer met de Enschedese wethouders in gesprek. 

Interview met wethouder Van Houdt

Hoe gaat het nu in Enschede? Aan de hand van deze vraag gaan verslaggevers van Tubantia en 1Twente deze zomer met de Enschedese wethouders in gesprek. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders gesproken over het Kristalbad en de kracht van verenigingen. 

Zomerreces

In verband met de zomervakantie zijn er de komende weken géén vergaderingen van gemeenteraad en commissies.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de pilot ‘Hernieuwbare Energie op Rijksgronden’ en de stand van zaken van de utiwerking herstructurering FC Twente. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de uitwerking van de motie stookontheffing deregulering Paasvuren en het bestemmingsplan recreatiepark Rutbeek. 

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de voorgang van de verbouwing van het Muziekkwartier en de aansluiting van panden op het warmtenet van Ennatuurlijk. 

Zomernota 2019

Forse bezuinigingen ondanks economische voorspoed.