Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het lik op stuk beleid van de gemeente, de verbodsborden op het stadserf en de oninbare vorderingen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de decembercirculaire gemeentefonds 2019 en een garantstelling voor een lening voor Onderhoud Enschede.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de subsidieplafonds 2020 en de motie ‘Taal voor Talentbehoud’.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidie wijkbudgetten en de evaluatie van de Maatwerkroute.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het stoppen met WhatsApp als dienstverleningskanaal en de verkeersveiligheid van kruispunten.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over PFAS en een aanvullende subsidie voor Humanitas Thuisadministratie.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de duurzame financiering Grensinformatiepunt EUREGIO en het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2020.