Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering 11 oktober 2021

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de aanpak van eikenprocessierupsbestrijding en de strooikaart gladheidsbestrijding van de winter 2021-2022.

Resultaten B&W-vergadering 5 oktober 2021

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de wijziging van bebouwde komgrenzen in Enschede en over de uitbreiding ondersteuning werkzoekenden.