Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de besluitenlijsten van het college van B&W. Alle vergaderstukken en de beantwoording van de vragen zijn te vinden op de website www.raad053.nl.

  • U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.
  • Oudere B&W besluitenlijsten  vindt u in het webarchief.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het ontwerpbestemmingsplan "Recreatiepark Rutbeek" het proces bezuinigingen op subsidies en de eploitatieovereenkomst Klokkenplas 40.

Agenda Stedelijke Commissie maandag 27 mei 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 27 mei. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidies LHBTI+ 2019 de beeldkwaliteit Kennispark en het algemene bestuur 15 mei 2019.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de vaccinatiegraad in Enschede, Right to Challenge en de kunstcollectie van Evert Rabbers.

Agenda Raadsvergadering maandag 13 mei 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van uw gemeenteraad op maandag 13 mei 2019. De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: de actualisatie van het reclamebeleid, het vaststellen bestemmingsplan "Beekwoude Bergvennenhoek  en de Beantwoording artikel 35 vragen D66 inzake flexibele schooltijden.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidie voor het Vakantiefonds Twente “Voetbal, Sport en Fun Camp 2019” en de benoeming van leden voor de Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark.

Maandag geen raadsvergadering

In verband met de meivakantie zijn er géén vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad Enschede.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: - het algemeen bestuur Regio Twente - het aanwijzingsbesluit parkeren april 2019 - de economische visie Enschede (2019)   

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de motie computerbank Enschede, onderzoek naar bijstandsfraude en projectenrapportage per 1 april.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het vrijgeven van de procedure bestemmingsplan "Stadscampus Ariënsplein" en over onzelfstandige bewoning in de binnenstad.