Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W 6 juli 2021

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de samenwerkingsovereenkomst Huisvesting Kennispark Twente en actieprogramma binnenstad na Corona. 

Gemeenteraad en raadscommissies

In verband met de zomervakantie zijn er de komende weken géén vergaderingen van gemeenteraad en commissies.