Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van de Twentse Aanpak financiering voor zorgaanbieders, de vaststelling van het bestemmingsplan voor het voormalig postkantoor en over een sterke toename van Wmo cliënten.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het uitvoeringsbesluit en plaatsingsplan van de GFE-verzamelcontainers en de aanbesteding van een provinciaal energieloket.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidie Vakantiefonds Twente "Voetbal, Sport en Fun Camp 2020" en de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2020.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de speeltuinen tijdens de coronacrisis en de ontwikkelingen van de afdeling bewindvoering van de Stadsbank Oost Nederland

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de halfjaarlijkse update van het actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van de corona-maatregelen financiering zorgaanbieders en over het aanwijzen van dealers MTN-programma gemeenten. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de uitstel van betaling voor FC Twente, het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 en het 
Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2020. 

 

LET OP: raadsbijeenkomsten en Coronavirus

Gelet op de huidige landelijke voorschriften en de noodverordening van de veiligheidsregio Twente heeft de gemeenteraad besloten dat alle geplande openbare raads- en commissievergaderingen, technische sessies en randprogramma’s tot maandag 20 april géén doorgang hebben. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het naar voren halen van werkzaamheden voor leveranciers in Corana tijd.