Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Gemeenteraad en raadscommissies

In verband met de Meivakantie is er van 25 april 2022 tot 9 mei 2022 geen bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad Enschede.

Resultaten B&W-vergadering 12 april 2022

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over plangebied Bolhaarslaan 20 te ontwikkelen tot een woongebied en modernisering pand Stichting CCI Boekelo.