Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over een Quickscan van de gemeentebegroting, het Meerjarenplan Onderhoud en Vervanging Haveninfrastructuur 2021-2024 en Mandaat uitvoering inkoopcontract energie. 

Enschede investeert in toekomst

Het college van B&W kiest ervoor om in de begroting 2021-2024 geen nieuwe bezuinigingen aan de gemeenteraad voor te stellen, omdat dat inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen al zwaar geraakt zijn door de gevolgen van de coronacrisis.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het raadsvoorstel tot vaststelling Subsidieverordening duurzaamheidsscans Kennispark en invoering handhavingsinstrument bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van het project JeugdwerkOnline en de strooikaart gladheidbestrijding winter 2020-2021.

Vergaderingen raadscommissies

Op 5 oktober vergaderen de raadscommissie Omgevingsbeleid en de stedelijke commissie en op 6 oktober de stadsdeelcommissie Zuid

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de resultaten van de eikenprocessierups aanpak 2020, de implementatie van de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid en over de verminderde drinkwaterbeschikbaarheid en andere gevolgen van droogte. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het beleidsplan 2021-2024 van Veiligheidsregio Twente en over het bestemmingsplan van de voormalige Aldi aan de Deurningerstraat.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het verzoek versterking eigen vermogen Enexis, de ventilatie op scholen en het terrassenbeleid.

 Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: vervolg uitstel betalingen gemeentelijke belastingen door ondernemers en vaststelling bestemmingsplan Vaneker 2019 en beeldkwaliteitsplan ’t Vaneker

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: straatnaamgeving, uitgifte kavels plangebied Het Brunink en het wijzigingsplan Lasonder-Zeggelt 2018

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de Twentse Belofte 2020-2024, de subsidie ‘ontwikkelfase AutoMaatje’ en de voortgang van project De Kop. 

Zomerreces

In verband met de zomervakantie zijn er de komende weken géén vergaderingen van gemeenteraad en commissies.