Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de garantstelling geldlening Sportzaal De Zweede en het einde van de samenwerking tussen GBLT en GBTwente.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het huisartsentekort, het bestemmingsplan “Sumatrastraat-Getfertweg 191" en de doorontwikkeling Ondersteuning Huishouden.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de evaluatie Poppodia van Twente, de voortgang van project De Kop en de subsidie voor Space53.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over een aanpassing van de groeninrichting van de Klokkenplas en het ontwerpbestemmingsplan van het voormalig postkantoor.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over het lik op stuk beleid van de gemeente, de verbodsborden op het stadserf en de oninbare vorderingen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de decembercirculaire gemeentefonds 2019 en een garantstelling voor een lening voor Onderhoud Enschede.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouder onder andere gesproken over de subsidieplafonds 2020 en de motie ‘Taal voor Talentbehoud’.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidie wijkbudgetten en de evaluatie van de Maatwerkroute.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het stoppen met WhatsApp als dienstverleningskanaal en de verkeersveiligheid van kruispunten.