Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de besluitenlijsten van het college van B&W. Alle vergaderstukken en de beantwoording van de vragen zijn te vinden op de website www.raad053.nl.

  • U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.
  • Oudere B&W besluitenlijsten  vindt u in het webarchief.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over wifitellingen, het Vastgoedbedrijf Enschede en de regionale bodemkwaliteitskaart Twente.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over lichtvervuiling in Enschede en gezichtsbedekkende kleding.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het Platform maatschappelijk meedoen 'M-Pact' en het Uitvoeringsprogramma Enschedese Arbeidsmarktaanpak 2019

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning en Paardenkliniek de Watermolen.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het bestemmingsplan “Buitengebied Zuidoost – Helmerstraat 245-247” en de invulling van de taakstelling op de organisatie.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: vroegsignalering van schulden en de evaluatie van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak.    

Resultaten B&W vergadering (vm. besluitenlijst Enschede)

Deze week hebben de burgemeester en wethouders van Enschede onder andere gesproken over: Tarieven peuter- en VVE-arrangementen en OAB-bestedingsplan 2018 en 2019 en de wijziging verordening leerlingenvervoer 2017.

Resultaten B&W vergadering (vm. besluitenlijst Enschede)

Deze week hebben de burgemeester en wethouders van Enschede onder andere gesproken over: Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden, de parkeertarieven voor 2019 en beleid voor het intrekken van niet gebruikte omgevingsvergunningen.

Gemeentebegroting 2019

Als grootste stad van Oost-Nederland, staat Enschede er economisch goed voor. Het aantal banen trekt aan, het aantal inwoners neemt toe en de economie draait op volle toeren.