Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Kerstreces gemeenteraad

In verband met het kerstreces zijn er de volgende weken geen vergaderingen van raad en raadscommissies.

Kerstreces gemeenteraad

In verband met het kerstreces zijn er de volgende weken geen vergaderingen van raad en raadscommissies.

Resultaten B&W-vergadering 15 december 2020

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over: de bruikleenovereenkomst voor activiteiten op het Van Heekplein op koopzondagen in 2021 en 2022, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Aanwijzingsbesluit Parkeren 2021. 

Resultaten B&W-vergadering 8 december 2020

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over onderwijshuisvesting, carbidschieten en de wijkbudgetten 2021.

Resultaten B&W-vergadering 17 november 2020

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de stand van zaken toeslagenaffaire kinderopvangtoeslag, de ontwikkelingen zoutwinning najaar 2020 en afvalinzameling.

Resultaten B&W-vergadering 10 november 2020

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2021, (her)benoemingen Raad van Toezicht Stichting Consent en de regulering Kleine Bedrijfsunits en Garageboxen op Bedrijventerreinen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van het werkprogramma bodem & ondergrond, verlenging bodembeheernota Vliegbasis Twenthe en het centraal tellen tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2021. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het Projectafwijkingsbesluit Zonnepark Boeldershoek-West.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over een Quickscan van de gemeentebegroting, het Meerjarenplan Onderhoud en Vervanging Haveninfrastructuur 2021-2024 en Mandaat uitvoering inkoopcontract energie.