Nieuws politiek en bestuur

Hier vindt u politiek en bestuurlijk nieuws van de gemeente Enschede, inclusief de resultaten van de vergaderingen van het college van B&W. Alle vergaderstukken van de gemeenteraad en het college van B&W kunt u vinden op de website van het gemeentebestuur.

U kunt zich ook inschrijven voor de digitale Nieuwsbrief van de gemeente Enschede. De Nieuwsbrief van de gemeente Enschede verschijnt elke week op donderdag. U kunt zelf kiezen over welke onderwerpen u nieuws wilt ontvangen.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de Twentse Belofte 2020-2024, de subsidie ‘ontwikkelfase AutoMaatje’ en de voortgang van project De Kop. 

Zomerreces

In verband met de zomervakantie zijn er de komende weken géén vergaderingen van gemeenteraad en commissies.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de vervanging van loden waterleidingen door Vitens, het tevredenheidsonderzoek uitkeringsgerechtigden en de wachttijden bij de wijkteams. 

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de ontwikkelingen arbeidsmarktbeleid, het nieuwe besluit voor een extra warenmarkt op de Langestraat / Ei van Ko en de strategie kansengelijkheid.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over een initiatiefvoorstel uitvoeringsplan laaggeletterdheid, een wijziging in subsidieverordening amateurkunst 2021 en vragen beantwoord omtrent de aanleg van een Spottershill bij de Technology Base.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de verlenging van de Twentse Aanpak financiering voor zorgaanbieders, de vaststelling van het bestemmingsplan voor het voormalig postkantoor en over een sterke toename van Wmo cliënten.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over het uitvoeringsbesluit en plaatsingsplan van de GFE-verzamelcontainers en de aanbesteding van een provinciaal energieloket.

Resultaten B&W-vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de subsidie Vakantiefonds Twente "Voetbal, Sport en Fun Camp 2020" en de Quick scan gemeenschappelijke regelingen 2020.

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de speeltuinen tijdens de coronacrisis en de ontwikkelingen van de afdeling bewindvoering van de Stadsbank Oost Nederland

Resultaten B&W vergadering

Deze week heeft het College van burgemeester en wethouders onder andere gesproken over de halfjaarlijkse update van het actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen