8e Motiemarkt met 9 deelnemers en 13 onderwerpen

03 juli 2017

Negen deelnemers stonden op dinsdag 4 juli tussen 17 en 19 uur op de Motiemarkt in de Burgerzaal van het stadhuis om de gemeenteraad te overtuigen van hun ideeën.

Opvallend was dat de in totaal dertien onderwerpen niet alleen de bezuinigingen betroffen, maar dat er een brede diversiteit aan onderwerpen en ideeën werd aangedragen.

Het concept van de motiemarkt is in meerdere gemeenten een succes. Op de Motiemarkt “shoppen” raadsleden vrijblijvend langs de tafels met deelnemers –die op hun eigen creatieve wijze aandacht mogen vragen voor hun idee– en knopen gesprekken aan om te zien of het idee hun politiek aanspreekt. Is er een “match”, dan proberen initiatiefnemer en raadslid gezamenlijk een motie op te stellen om bij de behandeling van de Zomernota op maandag 17 juli in te dienen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad bij meerderheid van stemmen over de ingediende moties.

De volgende deelnemers en onderwerpen waren aangemeld:

 1. Commissie Dorpskern Usselo & Buurtkring Usselo: Visie Dorpskern Usselo
 2.  André Boersma en Jan Voogd: Afmaken en waarmaken: kunst en cultuur op de Klokkenplas
 3. André Boersma en Jan Voogd: Afmaken en waarmaken: zonnepanelen langs de A35/N35
 4. Wim Lentink: Duurzaam Enschede
 5. Ria Herregraven en Paul Rebers: Scooters op de rijbaan!
 6. Enschede Energie: Zonneprojecten en Postcode Roos
 7. Buurtbemiddeling Enschede: & Enschedese voor Vrede: Buurtbemiddeling uitrollen
 8. Enschedese voor Vrede: Mondiale bewustwording in het onderwijs
 9. Enschedese voor Vrede: Shelter cities
 10. Enschedese voor Vrede: Faciliteren uitwisseling en samenwerking tussen verschillendeinitiatieven
 11. Enschedese voor Vrede: Smart city lab
 12. Wijkraad Binnenstad Enschede: Toelating tot de binnenstad
 13. TV EnschedeFM Debatcentrum Pakhuis Oost - Balengebouw


Op maandag 17 juli discussieert de gemeenteraad over de Zomernota waarin de grote beleidslijnen worden voorgesteld voor de komende jaren, die in de Begroting (raadsbehandeling begin november) worden uitgewerkt. De verwachte tekorten op de begroting leiden tot een flinke financiële uitdaging die op meerdere beleidsterreinen gevolgen heeft. De Zomernota geeft aan hoe het college van b en w denkt over waar, hoe en hoeveel kan worden bezuinigd en waar mogelijk nog ruimte is voor nieuwe investeringen.

Goed voorbeeld doet volgen

De Motiemarkt is een Enschedees initiatief uit 2011 dat met name de laatste jaren in steeds meer gemeenten navolging krijgt. Almelo, Den Haag, Lichtenvoorde, Beuningen, Kaag en Braassem, Teylingen, Deventer, Almere, Hilversum, Schiedam en onlangs Hengelo namen het idee met succes over. Ook voor deelnemers zelf is de Motiemarkt een succes; in de vorige 7 edities brachten in 79 unieke deelnemers 125 ideeën in. Daarvan bleven slechts 59 ideeën zonder vervolgactie. In totaal werden 39 moties en amendementen ingediend, waarvan 24 werden aangenomen, 7 werden ingetrokken na toezeggingen van het college en slechts 8 werden verworpen.