Agenda EXTRA stadsdeelcommissie Oost, dinsdag 25 juni 2019

18 juni 2019

U bent ook van harte welkom bij een extra vergadering van stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 25 juni 2019.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat en begint om 18:30 uur (let op: dit is eerder dan gebruikelijk!). Deze commissievergadering duurt tot 19:30 uur en vindt dus plaats voorafgaand aan de stadsdeelcommissie Centrum (zie hierboven).

Op de agenda staat het onderwerp ‘bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk – aanvulling verkeer’.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris Centrum: Fatima El Hafi, tel. 14053 of email: f.elhafi@enschede.nl 

Secretaris Oost: Nelleke van Proosdij, tel. 14053 of email: n.vanproosdij@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053