Agenda gecombineerde stadsdeelcommissie Oost + Zuid

17 september 2019

U bent van harte welkom bij de gecombineerde vergadering van de Stadsdeelcommissies Oost en Zuid op dinsdag 24 september 2019.

De vergadering begint naar verwachting om 21:00 uur in Restaurant Camping Twentse Es aan de Keppelerdijk 200 te Enschede.

Op de agenda staat het themaonderwerp ‘Raadsvoorstel ‘verklaring van geen bedenkingen Zonnevelden Enschede Energie cluster Zuidoost’

Bekijk hier de achterliggende stukken van beide vergaderingen. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris Oost: mw. N. van Proosdij, tel. 14053 of email: n.vanproosdij@enschede.nl  

Secretaris Zuid: dhr. J. Heuvel, tel 14053 of email: j.heuvel@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053