Agenda raadscommissies

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
04 januari 2021

Vergaderingen zijn digitaal via Zoom.

Maandag 11 januari 2021

Raadscommissie Omgevingsbeleid

Aanvang 16:30 uur . Onderwerpen: o.a. de raadsvoorstellen ‘Verordening kwaliteit leefomgeving’ en ‘Nota van Uitgangspunten warmtetransitie’.

Klik hier voor de volledige agenda.

Stedelijke commissie 

Aanvang 19:00 uur. Onderwerpen: de raadsvoorstellen ‘Initiatiefvoorstel Uitvoeringsplan laaggeletterdheid’ en ‘Plan van aanpak Kunstgras’.

Klik hier voor de volledige agenda.

Digitaal randprogramma

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland. Onderwerp: Klimaatdialoog.

Klik hier voor het actuele tijdstip van het randprogramma.

 

Dinsdag 12 januari 2021

Commissie Enschede Akkoord 

Aanvang 17:00 uur. Onderwerpen: nog niet bekend.

Klik hier voor de volledige agenda.

Stadsdeelcommissie Centrum

Aanvang 19:30 uur. Onderwerpen: Informatief; versnellingsopgave 1 Toegang (Wijkwijzers) en het Woonplein.

Klik hier voor de volledige agenda.

 

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats via Zoom. U kunt deze digitale vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de digitale voorbereidingen! Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Raadscommissie Omgevingsbeleid; dhr. K. Grunder, k.grunder@enschede.nl en mevr. J. Ligteringen, j.ligteringen@enschede.nl, tel 14-053.

Stedelijke commissie: dhr. A. van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel 14-053.

Commissie Enschede Akkoord: dhr. Dogan Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel 14-053.

Stadsdeelcommissie Centrum: mevr. F.S. El Hafi-Aoulad Ben Arroun, f.elhafi@enschede.nl, tel 14-053.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053