Agenda raadscommissies

11 januari 2021

Digitaal via Zoom

Maandag 18 januari 2021

Stedelijke commissie

Aanvang 19:00 uur. Onderwerpen: de brief “Bedrijfswoningen zonder bedrijf aan de IJsbaanweg” en het raadsvoorstel “Aanvraag budget mobiliteitsprojecten 2021 en meerjarige doorkijk”.

Klik hier voor de volledige agenda.

Digitaal randprogramma

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie staan de randprogramma’s gepland. Onderwerpen: Creatieve broedplaatsen en Stichting Pioneering.

Klik hier voor het actuele tijdstip van het randprogramma.

Dinsdag 19 januari 2021

Stadsdeelcommissie Zuid 

Aanvang 19:30 uur. Onderwerpen: o.a. Informatief; versnellingsopgave 1 Toegang (Wijkwijzers).

Klik hier voor de volledige agenda.

Bezoekers en sprekers bij digitale commissievergaderingen

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats via Zoom. U kunt deze digitale vergadering live (en achteraf) volgen via de livestream op www.enschede.nl/bestuur. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als u het woord wenst te voeren bij één van de agendaonderwerpen op een stedelijke commissie of stadsdeelcommissie, dan kunt u contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. Deze zal met u overleggen hoe uw inbreng bij de commissie zorgt en kan er eventueel voor zorgen dat u toegang krijgt tot de digitale vergadering.

Let op: als u wenst in te spreken, is het in uw eigen belang dat u vroegtijdig contact opneemt met de commissiegriffier in verband met de digitale voorbereidingen! Wacht dus s.v.p. niet tot de dag van de vergadering, maar neem bijtijds contact op!

De commissiegriffier is:

Stedelijke commissie: dhr. Arjan van Loon, a.vanloon@enschede.nl, tel 14-053.

Stadsdeelcommissie Zuid: dhr. Dogan Kosar, d.kosar@enschede.nl, tel 14-053.

Heeft u nog vragen over dit bericht en raadsgerelateerde zaken, dan kunt u mailen naar raadsgriffie@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053