Agenda Raadsvergadering dinsdag 5 november 2019

28 oktober 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van uw gemeenteraad.

De vergadering begint om 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Op de agenda staat onder andere:

  • raadsvoorstel ‘Ondersteuning huishouden’
  • raadsvoorstel ‘Evaluatie maatregelen illegale bijplaatsingen’
  • raadsvoorstel ‘Vervolg afvalinzameling Enschede: invoering keuzemodel laagbouw’
  • raadsvoorstel ‘Bovenlokale samenwerking na decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2021’

U kunt bij een raadsvergadering géén gebruik maken van spreekrecht.  Bekijk hier de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering. De raadsvergadering is live te volgende (en achteraf terug te kijken) via de website van het gemeentebestuur.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053