Agenda stadsdeelcommissie Centrum 29 januari 2019

18 januari 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Centrum op 22 januari.

De vergadering begint om 19:30 in de Lasonderkerk aan de Lasondersingel 102 te Enschede.

Op de agenda staat het onderwerp ‘Veiligheid in het stadsdeel’. Verder wordt de stadsdeelagenda Centrum besproken.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie. Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

De secretarissen zijn als volgt te bereiken:

Stedelijke commissie: tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl

Stadsdeelcommissie Centrum: tel. 14053 of email: f.elhafi@enschede.nl