Agenda stadsdeelcommissie Centrum dinsdag 14 mei 2019

07 mei 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Centrum op dinsdag 14 mei 2019. De vergadering begint om 19:30 uur in Danscentrum Dekker aan de Wooldriksweg 150 te Enschede.

Op de agenda staat het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Perikweg 97’ (+wijziging 101 Welstandsnota). Verder wordt het raadsvoorstel ‘Stimuleringsfonds binnenstad Enschede’ besproken.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Arjan van Loon : tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.