Agenda stadsdeelcommissie Centrum dinsdag 17 maart 2020

06 maart 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Centrum op dinsdag 17 maart 2020.

De vergadering begint om 19:30 uur in Danscentrum Dekker, Wooldriksweg 150 te Enschede.

Op de agenda staat het onderwerp “bestedingsplannen 2020 van de commissie wijkbudgetten". Verder wordt het raadsvoorstel “Vaststellen bestemmingsplan Javastraat 92 en wijziging 108 Welstandsnota besproken.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Fatima El Hafi-Aoulad Ben Arroun : tel. 14053 of email: f.elhafi@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053