Agenda stadsdeelcommissie Noord dinsdag 12 februari 2019

Wonen Roombeek
05 februari 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Noord op dinsdag 12 februari 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in het gebouw van Stichting De Melkweg aan de G.J. van Heekstraat 408 te Enschede.

Op de agenda staat het onderwerp ‘Veiligheidsbeeld stadsdeel Noord’. Verder wordt in een rondetafelgesprek gesproken over de onderwerpen ‘overlast, ondermijning en polarisatie’.

Bekijk de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Fatima El-Hafi : tel. 14053 of email: f.elhafi@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.