Agenda stadsdeelcommissie Noord dinsdag 17 september 2019

Roombeek
10 september 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Noord op dinsdag 17 september 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in de Kunstruimte TETEM aan de Stroinksbleekweg 16 te Enschede.

Op de agenda staan: ter bespreking:

  • Structuurvisie Kennispark
  • Bestemmingsplan Enschede Noord – Hulsmaatstraat
  • Bestemmingsplan Roombekerveld Noord

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. J. Kantelberg,  tel. 14053 of email: j.kantelberg@enschede.nl  

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053