Agenda stadsdeelcommissie Oost

vergadering van de stadsdeelcommissie in oost
22 februari 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Oost op dinsdag 5 maart 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in het Servicecentrum Oost aan de Gronausestraat 300 te Enschede.

Op de agenda staat het raadsvoorstel ‘verkoop van de kavel op de hoek Gronausestraat – Heidevlinder (brandweerkazerne)’. Verder worden de wijkbudgetten en de jaarplanning Oost 2019 besproken.
Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Nelleke van Proosdij, tel. 14053 of email: n.vanproosdij@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.