Agenda stadsdeelcommissie West dinsdag 16 april 2019

05 april 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie West op dinsdag 16 april 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in SBO de Spinaker aan de Poolmansweg 245 te Enschede.

Deze themabijeenkomst van de stadsdeelcommissie West van de gemeenteraad Enschede staat in het teken van de jeugd in West die alle kansen moet krijgen voor een gezonde leefstijl, bewegen, veiligheid, talentontwikkeling en welzijn!

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie. 
Secretaris: Klaas Grunder: tel. 14053 of email: k.grunder@enschede.nl  

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.