Agenda stadsdeelcommissie West dinsdag 18 juni 2019

11 juni 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie West op dinsdag 18 juni 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in MFA De Zweede aan de Boekelosestraat 275 te Enschede.

Op de agenda staat het onderwerp ‘Voorzieningen in de wijk’. Verder wordt de ‘stand van zaken ontwikkelingen Oogstplein’ besproken. Ook de ‘Grondwateroverlast in stadsdeel West’ komt aan bod.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Klaas Grunder: tel. 14053 of email: k.grunder@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053