Agenda stadsdeelcommissie Zuid dinsdag 10 september 2019

30 augustus 2019

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen.

De vergadering begint om 19:30 uur in het restaurant van Zorgcentrum De Posten aan De Posten 135 te Enschede.

Op de agenda staat het onderwerp Themabespreking ‘duurzaamheid en circulair’. Er is onder andere een duurzaamheidsmarkt waar diverse initiatiefnemers uit de Zuidwijken hun initiatief toelichten. Verder wordt het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Stroinkslanden Zuid – 3 locaties‘ besproken en wordt er een update gegeven over het traject RIBW-Broekheurnerborch.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

spreekrecht publiek/agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. J. Heuvel : tel. 14053 of e-mail: j.heuvel@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053