Agenda stadsdeelcommissie Zuid dinsdag 15 oktober 2019

oudere mensen op een bankje
07 oktober 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Zuid op dinsdag 15 oktober 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in het restaurant van De Posten aan De Posten 135 te Enschede.

Op de agenda staat de themabespreking ‘Wonen en leven’. Verder spreekt de commissie over de Visieontwikkeling van De Posten en staat het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost – Blikkersmaatweg 15’ (uitbreiding Paintballwarriors (Adventure Twente)) op de agenda.  

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de webpagina van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek/agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. J. Heuvel : tel. 14053 of e-mail: j.heuvel@enschede.nl  

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053