Agenda stadsdeelcommissie Zuid dinsdag 4 februari 2020

27 januari 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Zuid op dinsdag 4 februari 2020.

De vergadering begint om 19:30 uur in de centrale ruimte van Christelijke basisschool Drakensteyn aan de Vastertlanden 169 te Enschede.

Op de agenda staan de onderwerpen Winkelcentrum Stroinkslanden (hoe komt het er uit te zien?), Onze Buurt De Posten en Initiatieven Hanenberglanden. Verder bespreekt de commissie welke grotere thema’s in 2020 in de commissie aandacht krijgen en op welke manier.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Jeroen Heuvel, tel. 14053 of email: j.heuvel@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053