Agenda stadsdeelcommissie Zuid dinsdag 5 februari 2019

25 januari 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Zuid op dinsdag 5 februari 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in de aula van het Bonhoeffercollege aan de Vlierstraat 75 te Enschede.

Op de agenda staat het onderwerp Veiligheidsbeeld stadsdeel Zuid. Hierbij zijn burgemeester en wijkagent aanwezig. Verder worden de verantwoording wijkbudgetten 218 en de bestedingsplannen wijkbudgetten 2019 besproken.

Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Jeroen Heuvel: tel. 14053 of email: j.heuvel@enschede.nl

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.