Agenda Stedelijke Commissie maandag 13 januari 2020

07 januari 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 13 januari 2020.

De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Op de agenda staat onder andere:

  • Raadsvoorstel ‘rekenkamerrapport subsidies’
  • Brief ‘Onzelfstandige bewoning, slecht verhuurderschap en sociale kamerverhuur’
  • Raadsvoorstel ‘Bed-, bad-, en brood 2020’

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komt in het randprogramma aan de orde:

  • Regio Metropool Twente
  • Proces en het draagvlak van de herijkte citymarketingvisie
  • Strategische huisvestingsvisie stadhuis

Bekijk hier de achterliggende stukken. Deze zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de stedelijke commissie: dhr. A. van Loon, tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053