Agenda Stedelijke Commissie maandag 14 oktober 2019

07 oktober 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 14 oktober 2019.

De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Op de agenda staat onder andere:

  • raadsvoorstel ‘Nieuwe speerpunten Beleid Wmo en Jeugd
  • raadsvoorstel ‘Kaderstelling Retail‘
  • raadsvoorstel ‘Bovenlokale samenwerking na decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanaf 2021’

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komt in het randprogramma aan de orde:

  • Bereikbaarheid van banen
  • Duurzaamheid

Bekijk hier de achterliggende stukken. Deze zijn ook te vinden op de webpagina  van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

Spreekrecht publiek/agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. A. van Loon, tel. 14053 of e-mail: a.vanloon@enschede.nl