Agenda Stedelijke Commissie maandag 15 april 2019

05 april 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 15 april.

De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Op de agenda staat onder andere:

  • raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Digitale dienstverlening
  • Concept beleidsnota Retail

Onderwerpen in het randprogramma zijn:

  • Projectview
  • Weegschaalmethode Gids Buitenkans

Bekijk hier de achterliggende stukken. Deze zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Arjan van Loon tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl