Agenda Stedelijke Commissie maandag 20 januari 2020

de raadszaal in het Stadhuis in Enschede
13 januari 2020

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie 

De vergadering begint om 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Op de agenda staat onder andere:

  • Raadsvoorstel ‘Startnota Regionale Energie Strategie Twente’
  • Brief Reactie college op jaarverslag Klachtencommissaris

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komt in het randprogramma aan de orde: 

  • Rekenkamer: onderzoek Wijkteams
  • Maatwerkroute 

Bekijk hier de achterliggende stukken. Deze zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

Spreekrecht publiek/agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. A. van Loon, tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl