Agenda Stedelijke Commissie maandag 23 september 2019

17 september 2019

U bent van harte welkom bij de vergadering van de Stedelijke commissie op maandag 23 september 2019.

De vergadering begint om 19:00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Langestraat 24.

Op de agenda staat onder andere:

  • raadsvoorstel ‘Definitieve herprogrammering bedrijventerreinen en Usseler Es’
  • raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Kwalitatief sturen op appartementen’
  • raadsvoorstel ‘Verordening geliberaliseerde middenhuur Enschede 2019’
  • raadsvoorstel ‘Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers 2019’
  • raadsvoorstel ‘Uitvoering motie verbod op lachgas in horeca, evenementen en festivals in de gemeente Enschede’

Gelijktijdig met de vergadering van de stedelijke commissie komt in het randprogramma aan de orde:

  • Broedplaatsenbeleid
  • Atlas Twente
  • Strategisch beleidsplan van Twence

Bekijk hier de achterliggende stukken. Deze zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of achteraf terugkijken.

spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: dhr. A. van Loon, tel. 14053 of email: a.vanloon@enschede.nl